ישראל: נדחתה בקשת פרופ' חצרוני לבטל את חסימת עמוד הטיקטוק שלו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בבת-ים דחה את בקשתו של פרופ' אמיר חצרוני למתן סעד זמני שיורה לטיקטוק לבטל את חסימת חשבונו. חצרוני חויב בהוצאות בסך 10,000 ש"ח לאחר שהשופט אודי הקר דחה את בקשת חצרוני לחייב את טיקטוק לאפשר לו להמשיך ולפרסם בעמוד הטיקטוק שלו, שנחסם בשל פרסומים שנטען כי הם מפרים את תנאי השימוש וכללי הקהילה של טיקטוק. חצרוני טען כי פרסומיו "מאתגרים וסאטיריים" וכי חסימת חשבונו פוגעת פגיעה קשה בזכויות היסוד שלו לחופש ביטוי ולחופש עיסוק.

בית המשפט, כאמור, לא התרשם, וקבע כי סיכויי התובענה לא נחזים להיות גבוהים במיוחד, באופן המצדיק מתן סעד זמני. השופט הקר הדגיש כי הסעד המבוקש בתביעה הוא צו עשה המחייב את טיקטוק, חברה פרטית מסינגפור, לספק לחצרוני שירות. נקבע כי חצרוני מבקש להטיל על טיקטוק חובות המוטלות על גופים ציבוריים. ביהמ"ש ציין כי אומנם הטענות בדבר מעמדה של טיקטוק מעוררות שאלות חשובות, ואכן יש להסדיר את מעמדם של גופים כמוה, בהיותה רשת חברתית עולמית המספקת פלטפורמה להבעת דעות וכלי משמעותי באמצעותו ממומשת הזכות לביטוי והבעת דעה. עם זאת, ביהמ"ש קבע כי עד עתה הנושא לא הוסדר בחקיקה ולא הוטלו על טיקטוק הוראות המחייבות אותה לאפשר פרסומים אצלה. 

בית המשפט הדגיש כי חצרוני מעיד על עצמו כי בחר לפרסם בטיקטוק פרסומים פרובוקטיביים. עיון בפרסומים מעלה כי למרות טענתו של חצרוני כי מדובר בפרסומים "סאטיריים" ו-"נשכניים", שלא חרגו "מכללי הקהילה", הרי שיש בהם כדי לפגוע באחרים ואף בקבוצות שלמות באוכלוסיה. השופט הקר קבע כי טענה כי פרסום הוא סאטירי אינה הופכת אותו ללגיטימי. אין לחייב את טיקטוק להתיר פרסומים פוגעניים רק בשל כך שהם סאטיריים וחצרוני לא הציג כל מקור נורמטיבי לחיוב מעין זה. ביהמ"ש נתן אף דגש לעובדה כי טיקטוק בחרה שלא למנוע מחצרוני לפרסם אצלה פרסומים בחשבונות אחרים ועל כן חופש הביטוי שלו ויכולתו לפרסם באמצעות טיקטוק את דעותיו, ככל שיעשה כן בצורה ראויה, לא נפגעה.

עוד נפסק כי גם מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת חצרוני, שכן בעוד עיקר טענותיו הוא בדבר פגיעה בחופש הביטוי שלו, הרי שטיקטוק אינה מונעת ממנו לפרסם פרסומים באמצעותה, בין בחשבונות אחרים שלו ובין באמצעות חשבונות חדשים שיפתח. עיקר הפגיעה הנטענת היא באובדן של עוקבים רבים. בכך אין כדי לשלול מחצרוני את יכולתו לפרסם את דעותיו ונקבע כי דומה כי עיקר הנזק הוא נזק כספי והפיך מטבעו [ת"א 33214-04-21 חצרוני נ' TikTok Pte Ltd].

law.co.il מזכיר כי בחודש ינואר 2021 פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כי פייסבוק היתה רשאית לחסום את חשבונו של חצרוני, משום שהתכנים שפרסם פוגעים בציבורים שלמים והפרו את תנאי השימוש וכללי הקהילה של פייסבוק פעם אחר פעם.