ישראל: פייסבוק רשאית להשבית חשבונות למכירת מוצרים מזויפים, ללא התראה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי פייסבוק פעלה כדין לאחר שהשעתה את קבוצת הפייסבוק "דיאנה זוהר - ביחד קונים יותר", לרבות עמוד אינסטגרם ופרופילים של מנהלי הקבוצה, וזאת לאחר שקיבלה דיווחים כי מפעילת הקבוצה, יחד עם המנהלים בחשבונות המשתמש השונים, רובם ככולם בני משפחתה, פעלו בשיטה מתוחכמת שבאמצעותה פרסמו, שיווקו או תיווכו לצרכנים מוצרים מזויפים של מותגי על כמו Adidas ו-Vans.

התובעת, דיאנה זוהר, הגישה בקשה לצו מניעה שהוגשה לאחר שפייסבוק השעתה את הקבוצה והחשבונות. התביעה הוגשה גם נגד חברת PBP, חברה זרה העוסקת בשימור מותגים והסרת תכנים מפרים מהרשת, וכן נגד בעלות המותגים הבינלאומיים אדידס ו-ואנס. פייסבוק השעתה את החשבונות לאחר שנתבעות אלה דיווחו לה על הפרה של זכויות קניין רוחני שלהן במסגרת הקבוצה. 

השופטת נועה גרוסמן דחתה את התביעה וחייבה את זוהר בהוצאותיה של פייסבוק בסך 75,000 ש"ח ובהוצאותיה של אדידס בסך 45,000 ש"ח, לאחר שקבעה כי זכותה של פייסבוק להכפיף את השימוש בפלטפורמה שהיא מציעה לכללים ולתנאים שיאפשרו למשתמשיה קיום פעילות בטוחה ושאינה פוגענית, העולה בקנה אחד עם עקרונות נורמטיביים וסבירים של גלישה בטוחה. גרוסמן הדגישה כי זו חובתה של פייסבוק לפעול באופן סביר לבדיקה ולמיגור הפרת זכויות קניין רוחני על-ידי משתמשיה, לאחר שמתקבלות אצלה אינדיקציות לכך. 

נקבע כי אם יתברר כי פייסבוק פעלה באופן שרירותי, שאינו מידתי, בהסרת תכנים ובהשבתת חשבונות משתמש, ייתכן שניתן יהיה לחייב אותה להשיב את הפעילות בחשבונות לסדרה. במקרה זה נפסק כי לא יעלה על הדעת כי מי שמבקש לפעול בפלטפורמה אינטרנטית לצרכים מסחריים, ינצל את התשתית שהועמדה לרשותו לצורך הפרת זכויות של צדדי ג', ויפנה לקבל מביהמ"ש סעדים לחידוש אותה פעילות מפרה. השופטת גרוסמן קבע כי זוהר פרסמה ושיווקה מוצרים מזויפים, תוך שהיא פועלת בתחכום רב כדי להסתיר מגורמי האכיפה ברשת את דרכי פעולתה, בין היתר כך שבקרה אלגוריתמית-רובוטית לא תוכל לגלותה.

נפסק כי פייסבוק בהחלט רשאית הייתה שלא לאפשר לחשבונות המפרים להמשיך ולהתקיים, ולו למען התכלית לשאוף לקיומה של פלטפורמת רשת חברתית בטוחה ונקייה מפגיעה בזכויות של אחרים. זכותה החוזית של פייסבוק מכוח תנאי השימוש, לנטר מידע, לאכוף ואף להשבית חשבונות משתמש שמתגלים כמקור להפרת זכויות - כוחה יפה ככל שיהיה - אף משיתה עליה חבות לדאוג באופן סביר כי המרחב שהיא מספקת למשתמשיה יהא בטוח ולא ישמש להפרת זכויות של אחרים. נפסק כי על פייסבוק לפעול כאשר מתקבלות אצלה אינדיקציות מתאימות המלמדות על שימוש בלתי ראוי ובלתי חוקי הנעשה ברשת החברתית על ידי המשתמשים, שכן אם לא תעשה כן היא עלולה למצוא עצמה חשופה לתביעות מטעם צדדי ג'.

בית המשפט קבע כי אל מול זכות המשתמש ברשת החברתית לבצע בחשבון פעילות של צריכת מידע, העלאת מידע, שיתוף מידע וכיוצ"ב, ניצבת חובתו לפעול במסגרת החשבון באופן מדוד ונקי, שאינו מביא לפגיעה או להפרת זכויות של אחר. משהתברר כי מתקיימת פעילות בחשבונות המשתמש שעניינם פרסום ותיווך למכירת מוצרים מזויפים, אזי בדין פעלה פייסבוק להשבתת החשבונות וכן בדין עומדת פייסבוק על עמדתה שלא לחדש את הפעילות בחשבונות אלה. 

נפסק גם כי פייסבוק פעלה כדין ולפי תנאי השימוש. מדובר בהפרה יסודית של תנאי השימוש ולא הייתה חובה ליתן לזוהר התראה טרם השבתת החשבונות המפרים. אגב כך גם התייחסה השופטת גרוסמן לנושא של הסכמים מקוונים וציינה כי היענות למודעה בעתון, ששימשה תשתית לקיבול הצעה לכריתת חוזה בשלהי המאה ה–19, הוחלפה בהקלקה על המילים "אני מסכים" או "אני מאשר". לשיטתה, פרסום תנאי השימוש מהווה הצעה. הסכמת המשתמש מהווה קיבול. כך נוצר החוזה, המסדיר את אופן השימוש ברשת החברתית ואת תנאיו. זהו אמנם חוזה אחיד לפי חוק החוזים האחידים, אך הזכות החוזית של פייסבוק להפסיק פעילות בחשבון מפר אינה תנאי מקפח. 

אדידס, אחת הנתבעות על-ידי זוהר, הגישה נגדה תביעה שכנגד בסך 500,000 ש"ח, על הפרת סימני המסחר, דילול מוניטין, גניבת עין ועוד. השופטת גרוסמן קבעה כי אדידס הרימה את הנטל להראות כי התובעת הפרה בפעילותה ברשת את סימן המסחר הרשום של אדידס, וזאת בתיווך מכירת מוצרים מזויפים של אדידס. אדידס הצביעה למעשה על 3 הפרות (רכישה מוכחת) ולא הביאה די ראיות באשר לתפקידו של הגורם המוכר את המוצר המזויף. לפיכך נפסק בתביעה זו פיצוי מתון שתשלם זוהר לאדידס, בסך 15,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 15,000 ש"ח. לקריאת פסק-הדין - ת"א 63470-05-19 זוהר ואח' נ' Facebook Inc ואח'.