היערכות לארועי סייבר בחברות תקשורת - שימוע חדש

אולי יעניין אותך גם

משרד התקשורת מבקש לתקן את רשיונות חברות התקשורת כך שהן יחוייבו להיערך לאיומי סייבר. המשרד פרסם היום שימוע לקראת התיקונים ברשיונות התקשורת של מפעילים פנים ארציים כדוגמת בזק, מפעילי רשתות סלולר כדוגמת סלקום ופרטנר, רשיונות למתן שירותי גישה לאינטרנט ואחר. התיקון נדרש, לדברי השימוע, מפני שרשתות התקשורת מהוות תשתית לאומית חיונית, המשמשמת את הציבור, המגזר העסקי וגופי הבטחון ובותור שכזו היא יעד אטרקטיבי לתקיפות סייבר.

התיקונים ברישיונות כוללים הוראות בדבר הגנה על רשת התקשורת "ושילוב מנגנוני פיקוח, ניטור ובקרה המאפשרים לבסס תמונת מצב עדכנית של הגנת הסייבר, תוך דאגה לפרטיות המידע, שלמות הנתונים וזמינות השירותים", הכנת תכנית להגנה בסייבר ושמירה על עדכניותה, התמודדות עם אירועי סייבר (כולל זיהוי, הכלה התאוששות וחזרה לשגרה) והוראות בדבר דיווח ושיתוף במידע, לרבות עם משרד התקשורת.

law.co.il מעיר שבארוע סייבר ימצאו עצמן חברות התקשורת נדרשות לדווח ולעדכן שורה ארוכה של גורמים - מערך הסייבר הלאומי, השב"כ המנחה את חב' התקשורת מכוח החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, הרשות להגנת הפרטיות מכוח תקנות אבטחת מידע וכעת גם משרד התקשורת.