רגולציה על בינה מלאכותית - קול קורא של רשות החדשנות

המחלקה למשפט כלכלי במשרד המשפטים ורשות החדשנות פרסמו קול קורא לציבור למסור מידע ולהביע עמדה לגבי חסמים רגולטוריים ורגולציה אפשרית ביחס לתחום הבינה המלאכותית, בדגש על ניסוי והטמעת טכנולוגיות בתחום. הושם דגש על מערכות המסייעות בקבלת החלטות (Decision Support Systems), עם או ללא מעורבות שיקול דעת אנושי.

הקול הקורא מופנה לכל מי שיש להם ידע בתחום, חברות ויחידים, ובכלל זה לחברות הייטק, יזמים, משקיעים, אנשי אקדמיה, יועצים ונותני שירותים, שיש להם ניסיון ונגיעה עסקית או טכנולוגית רלוונטית. התייחסויות הציבור נועדו לסייע ביצירת תנאים שיאפשרו את המשך הניסוי וההטמעה של טכנולוגיות בינה מלאכותית, כדי לשמור על מעמדה של מדינת ישראל כמובילה במחקר ופיתוח בתחום.

עמדות הציבור צריכות להתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים: מאפייני הרגולציה הנדרשת לשם האצת הפעילות בתחום הבינה המלאכותית במדינת ישראל; מודלים רגולטוריים מהעולם ודוגמאות של רגולציה מאפשרת בארץ ובעולם, שיוכלו להביא להאצת הפעילות בתחום הבינה המלאכותית; הפערים ברגולציה בין ישראל ובין מדינות אחרות; החסמים הרגולטוריים העיקריים שחברות בתחום הבינה המלאכותית מתמודדות עמם כשהן מבקשות לפעול בישראל (בדגש על מו"פ וניסוי או הטמעה מסחרית); החסמים הרגולטורים שהסרתם תביא להרחבת הפעילות בתחום הבינה המלאכותית בשוק הישראלי; ומידע על חוסר התאמה או מגבלות רגולטוריות במדיניות התמיכה של תוכניות מו"פ.

על המעוניינים להציג את עמדותיהם בנושא זה להעביר התייחסותם בכתב לעו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי של רשות החדשנות במייל zafrir.neuman@innovation.org.il, ולעו"ד שרית פלבר, ממונה במחלקה למשפט כלכלי - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים במייל SarithF@justice.gov.il, תוך ציון שם הגוף או האדם שבשמו מוגשת ההתייחסות, ולא יאוחר מיום 13.5.2021. מקור: רשות החדשנות