מבקר המדינה: ישראל לא ערוכה לאיום הרחפנים

אולי יעניין אותך גם

מבקר המדינה פרסם אתמול (ב') את דו"ח הביקורת השנתי 71ב - חלקו השני בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת על הגופים המבוקרים לשנת 2020. כרך זה יוחד לנושאים בתחום מערכת הביטחון ובכלל זה מעקב מורחב על ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים. על פי מדיניות משרד מבקר המדינה, מושם דגש מיוחד על מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוחות קודמים.

נושא ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים נידון כבר בדו"ח מיוחד שפרסם מבקר המדינה בעניין זה בשנת 2017, נוכח התרחבות השימוש ברחפנים והסיכונים הנובעים מכך. לאחר פרסום הדוח הקודם קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני את החלטה ב/254 בנושא "הסדרת האחריות לטיפול באיום הרחפנים". בהחלטה נקבעו גבולות הגזרה בין הגורמים הביטחוניים בנוגע לטיפול באיום; ניתנו הנחיות לגיבוש נוהלי עבודה; הוטל על משרד הביטחון להוביל תהליך של בחינה ופיתוח של מענה טכנולוגי לאיום; וניתנו הנחיות לאסדרת הנושא ולשיפור אכיפת דיני הטיס על מטיסי רחפנים, ועוד.

בחודשים אוקטובר 2019 - יוני 2020 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב מורחב בנושא. במסגרת המעקב נבדק אופן תיקון הליקויים שצוינו בדוח משנת 2017. כמו כן בביקורת נבדק אופן יישום החלטה ב/254 לעיל. בביקורת נמצא כי הגופים שנבדקו טרם השלימו את היערכותם המבצעית להתמודדות עם איום הרחפנים ואת הסדרת גבולות הגזרה ביניהם; כמו כן נמצא בביקורת כי פיתוח המענה הטכנולוגי להתמודדות עם האיום התעכב בשל קשיים תקציביים ולא ענה על צורכי כלל הגורמים הביטחוניים; וכי תהליך האסדרה לא הושלם.

הדו"ח שפורסם אתמול קובע כי על הגופים לפעול להשלמת היערכותם להתמודדות עם איום הרחפנים בכלל ההיבטים. משרד המבקר המליץ לגופים להמשיך ולפעול בשיתוף פעולה, תוך הקפדה על שיתוף במידע, ולמידה הדדית, בפרט בכל הנוגע לשיתוף ידע ויכולות בין הגורמים המפעילים רחפנים לבין הגופים האמונים על ההגנה מפני האיום. זאת כדי שההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים תושלם בתוך פרק זמן קצר ובאופן מיטבי. לצד הדברים הללו ציין מבקר המדינה כי לצד האיומים הנובעים מהשימוש ברחפנים, יש בשימוש בהם כדי לתרום לפיתוח התחבורה וכלכלת המדינה בתחומים רבים. הסדרת פעילותם של רחפנים במרחב האווירי של מדינת ישראל חיונית למיצוי התועלות שאפשר להפיק מהם.

בין הנתונים שהציג מבקר המדינה בדו"ח: כ-30,000 רחפנים קיימים בישראל לפי הערכת רשות התעופה האזרחית (נכון ליולי 2020), כאשר מרביתם משמשים לצרכי ספורט או פנאי. למעלה מ-90,000 טיסות רחפנים נערכו באזור גוש דן בשנת 2019. עשרות אירועים בהם היו מעורבים רחפנים אירעו במתקני שירותי בתי הסוהר, ועוד. law.co.il מזכיר כי לפני כשנה פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים המלצות להפעלת רחפנים באזורים ציבוריים.