המלצות הרשות להגנת פרטיות להפעלת רחפנים באזורים ציבוריים

אולי יעניין אותך גם

יש לצמצם ככל האפשר צילום ואיסוף מידע אישי מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים. כך ממליצה הרשות להגנת הפרטיות במסמך שפרסמה היום. המסמך כולל את המלצות הרשות כיצד ליישם את הנחיית רשם מאגרי המידע 4/2012 ("שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במאגרי התמונות הנקלטות בהן"") ביחס לאיסוף ועיבוד מידע אישי באמצעות רחפנים (law.co.il נאנח בסיפוק: עוד יש חיים שאין בהם קורונה...).

לרחפן תכונות מיוחדות שהרשות מתארת: "הוא אינו כפוף למגבלות פיזיות וגיאוגרפיות ומסוגל לנטר שטחים גדולים ולצלם מתחמים אינטימיים כגון חצרות מגודרות או מבעד לחלונות מעל מפלס הרחוב, שאינם נגישים למצלמות קרקעיות. טכנולוגיות בינה מלאכותית ושליטה מרחוק מאפשרות לתכנת את כלי הטיס לבצע משימות ניטור באופן אוטונומי, ואף להפעיל "להקה" של רחפנים לפעילות מעקב מתואמת, גם ללא צורך בקו ראיה ישיר למפעיל או במעורבות מתמדת שלו". בשל כך הרשות רואה בו "סוג חדש לגמרי של אמצעי מעקב יעיל וחודרני במיוחד, המסוגל לאסוף מידע רגיש לאורך זמן, בכל שעות היממה ותנאי מזג אוויר, ואף מבעד לקירות ומכשולים".

המסמך כולל באופן חריג "המלצות" ולא "הנחיות". הוא אינו חל על שימוש ברחפן לצרכים ביתיים בשל העובדה שחוק הגנת הפרטיות מחריג מאגרי מידע כאלה מתחולתו.

בין ההמלצות –

  • להקדים לקבלת ההחלטה על שימוש ברחפן עריכת תסקיר השפעה על פרטיות - הליך מובנה המנתח באופן מקיף ושיטתי את השפעת השימוש בטכנולוגיה על פרטיות נושאי המידע, מזהה את מכלול הסיכונים לפרטיות, ומציע את הדרך לצמצם אותם למינימום;
  • יש להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם איננה חיונית;
  • את המצלמה או את החיישנים האחרים יש להפעיל רק מעל האיזורים הרלבנטיים ורק בזמנים הרלבנטיים למטרת האיסוף. בהתאם אין להפעיל את המצלמה בגובה נמוך מדי, או שיש להתאים את הרזולוציה ואת תחום הכיסוי של המצלמה כך שהצילומים המוקלטים לא יוכלו להביא לזיהוי בני האדם המצולמים או מידע אישי אחר הניתן לייחוס לאדם מזוהה;
  • "רצוי שציפייתו הסבירה של אדם להגנה מוגברת על המרחב האינטימי שלו – תחול גם על חצר מגודרת, חלון של קומה גבוהה, גג של בית מגורים, ושאר המקומות שאינם חשופים לעין הציבור במפלס הרחוב, הגם שחשופים לעיני שכנים קרובים או נגישים לצילום מרום השמיים". (co.il לא מבין איך אפשר להפעיל רחפנים במרחב עירוני בלי צילומים כאלה);
  • יש לעצב מלכתחילה את הרחפן לפרטיות. לדוגמה, להפחית את רמת הרגישות של החיישן כך שמלכתחילה יבוצע הצילום באיכות שאיננה מאפשרת זיהוי של בני אדם; להגביל את המצלמה רק לשטחים הדרושים למימוש מטרת הצילום, או לתכנת אותה להפסיק אוטומטית את הצילום מעל מבנים ואזורים רגישים;
  • דרישת ההנחיה בנושא מצלמות אבטחה לידע את המצולמים חלה גם על צילום מרחפנים. איך לממש זאת? לדוגמה פרסום באינטרנט; התראה באפליקציות המותקנות בסמארטפונים, כך שיודיעו למשתמש בכל פעם שהוא נכנס לאזור שעשוי להיות מצולם ועוד.

law.co.il תוהה אם יש מי שסבור ברצינות שגורם כלשהו בישראל יפעל לפי ההמלצות הללו קודם שירים רחפן לאוויר. לפעמים, הוא סבור, מוטב לגבש סט מתון של הנחיות מעשיות ולא המלצות תאורטיות, גם אם כוונתן טובה ורצויה. פרדון