העליון בארה"ב הכריע: גוגל עשתה שימוש הוגן כשהעתיקה את ג'אווה

אולי יעניין אותך גם

פסק דין דרמטי של בית המשפט העליון הפדרלי בארה"ב העניק היום ניצחון מוחץ לגוגל בסכסוך זכויות היוצרים של העשור, כשקבע בדעת רוב כי גוגל עשתה שימוש הוגן מותר כשהעתיקה חלקים מספריות ג'אווה של אורקל ומשכך לא הפרה את זכויות היוצרים של אורקל.

שורשי הסכסוך נטועים בשנת 2005, אז רכשה גוגל את חברת אנדרואיד והחליטה להעתיק ולהשתמש בשפת התכנות Java (שבעבר הייתה בבעלות סאן מיקרוסיסמטס עד שנרכשה על ידי אורקל). ההעתקה והשימוש של גוגל ב-37 מחבילות ה-Java API נועדו לפתח מכונה וירטואלית עצמאית לפלטפורמת אנדרואיד. גוגל העתיקה את חבילות ה-Java API של אורקל כדי לאפשר תמיכה באנדרואיד לשפת Java, ואורקל תבעה את גוגל על כך.

שופט בית המשפט המחוזי קבע בעבר כי ממשקי ה-API של Java אינם ברי-הגנה בזכויות יוצרים, אך החלטתו נהפכה בערעור בבית המשפט הפדרלי לערעורים. בנוסף, חבר מושבעים קבע פה אחד שאף שהממשקים מוגנים בזכויות יוצרים, מעשי ההעתקה של גוגל היו בגדר "שימוש הוגן" לפי דיני זכויות יוצרים. אורקל ערערה על החלטת חבר המושבעים ובית המשפט לערעורים קבע כי השימוש שגוגל עשתה לא יכול להוות "שימוש הוגן". כעת הפך בית המשפט העליון את ההחלטה וקבע סופית כי מעשיה של גוגל היו בגדר "שימוש הוגן" מותר לפי דיני זכויות יוצרים.

הכרעת בית המשפט העליון שלפיה מעשיה של גוגל הם שימוש הוגן מבוססת על הטעמים הבאים המגבשים את ארבעת המבחנים המקובלים לשימוש הוגן:

  1. אופיו הטרנספורמטיבי של השימוש. גוגל העתיקה רק את שורות הקוד הנחוצות למפתחים לפתח לסביבת אנדרואיד בלא שיצטרכו לזנוח את המיומנות שלהם בשפת Java. מטרתה של גוגל היתה לאפשר פיתוחים לסביבה חדשה (אנדרואיד). זו מטרה המקדמת את התכליות של זכויות יוצרים.
  2. אופי היצירה המועתקת. שורות הקוד שהועתקו הן השורות המגדירות את ממשקי Java API. ההגדרות האלה קשורות באופן משמעותי לרעיונות שאינם זכאים להגנת זכויות יוצרים וליצירות אחרות שמתכנתים מפתחים על בסיס הממשקים. ערכן העיקרי של השורות שהועתקו הוא דווקא בתרומתם ליכולת של מפתחים אחרים לפתח תוכנות מבוססות Java.
  3. היקף ההעתקה. גוגל אמנם העתיקה 11,500 שורות קוד, אולם הן מהוות רק 0.4 אחוז משורות הקוד של Java API. גוגל העתיקה את המינימום הנדרש למטרה הלגיטמית - לאפשר למפתחים לפתח ביתר קלות קוד Java לסביבת אנדרואיד.
  4. השפעת ההעתקה על השוק המקורי. לפי הראיות שבפני בית המשפט, סביבת ה-Java שפיתחה גוגל לאנדרואיד לא מהווה חלופה למוצר Java SE של אורקל. בנוסף, ראיות מצביעות על כך שהרצת Java בסביבה אחרת תיטיב עם אורקל.

בית המשפט העליון התייחס בפסק הדין גם למעמדה של שאלת "שימוש הוגן" כשאלה מעורבת עובדתית-משפטית. לאור אופי מעורב זה, היבטים עובדתיים הנוגעים לשימוש הוגן מסורים להכרעת המושבעים. תפקידו של בית המשפט הוא לשקלל את הממצאים העובדתיים של המושבעים לתוך ההיבטים המשפטיים של "שימוש הוגן" ולקבוע הכרעה סופית. משכך, ההכרעה בשאלת השימוש ההוגן לא מסורה לחבר המושבעים.