הממשלה: שב"כ יאתר מגעים של חולים שלא שיתפו פעולה בחקירות אנושיות

אולי יעניין אותך גם

שב"כ יידרש לאתר מגעים של חולי קורונה שלא דיווחו בחקירה האפידמיולוגית האנושית על אף אדם שבא עימם במגע קרוב או בנוגע לחולים שלא ניתן היה ליצור איתם קשר או לערוך להם חקירה אפידמיולוגית אנושית מסיבה אחרת. בנוסף, הסתייעות בשירות תתאפשר רק כאשר יתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: " 1. תרומתן הבלעדית של פעולות הסיוע של השירות, כהגדרתן בחוק, לא פחתה מ – 5% מכלל החולים שאובחנו במשך שלושה שבועות, בעת שהיקף התחלואה יציב; ובנוסף, 2 . מספר החולים ליום לא ירד מסך של 1,000 חולים ביום בממוצע לשלושה שבועות".

כך החליטה הממשלה (14.3.2021). השב"כ מסייע במאבק בקורונה במסגרת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020. ב-  נפסק1.3.2021 בבג"ץ 6372/20 האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת ואח' שבו נקבע, בין היתר, כי הממשלה לא תוכל להסתייע בשב"כ באופן גורף וכי יהיה עליה לגבש קריטריונים אובייקטיבים להסתייעות בו. בפסק הדין נקבע כי הקריטריונים יוצגו בפני ועדת החוץ והביטחון ועליה לפרסמם בפומבי.

ועדת חוץ ובטחון תדון מחר בהמשך הסמכת השירות. law.co.il ישמח לגלות שהוועדה סרבה לאשר את המשך הסמכתו (הוא לא איבד אופטימיות למרות שבזוקה חשבה שבגיל 21 יטוס לירח, ולא).

[עדכון - הוועדה, מדווח דבר, האריכה ב-17.3.2021 את הסמכת השירות אבל לא בשבועיים כפי שביקשה הממשלה, אלא בארבעה ימים, עד ל-21.3.2021.  אולי עוד אטוס לירח, מי יודע]