חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020 - נוסח מלא ומעודכן

אולי יעניין אותך גם

נוסח משולב של החוק [הקובץ המשולב - באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].