משרד הבריאות יבדוק עידוד התחסנות דרך קופות החולים

אולי יעניין אותך גם

מנכ"ל משרד הבריאות ייפגש עם נציגי  קופות החולים לשם בחינת תכניות עדכניות לעידוד התחסנות באמצעות פנייה אישית למבוטחיהן, כך הודיע משרד הבריאות לבג"ץ בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד חוקתיות החוק שלפיו רשאי המשרד להעביר לרשויות המקומיות ולמשרדי החינוך והרווחה מידע על בלתי מחוסנים כדי שאלה יפנו אליהם ויעודדו אותם להתחסן. ההודעה באה בהמשך לביקורת חריפה שמתחו השופטים בדיון המקדמי ובו דרשו להבין מדוע לא מוצתה האפשרות לפנות לבלתי מחוסנים באמצעות קופות החולים, שהמידע ממילא מצוי ברשותן.

במקביל, משרד הבריאות פרסם נוהל שלפיו יועבר המידע לרשויות המקומיות המעוניינות לפנות לתושביהן ולעודד אותם להתחסן. על-פי הנוהל, בין השאר, על הרשות לנמק מדוע יש ערך בפניה אישית על פני ביצוע פעולות לעידוד התחסנות על ידי קופות החולים ומשרד הבריאות, ועל פני הסברה כללית שלא דורשת קבלת מידע מזהה.

הנוהל קובע עוד כי מותר להשתמש במידע לשם עידוד התחסנות בדרך של יצירת קשר עם אדם בכפוף לכמה תנאים ובהם פניה באמצעות "גורם" (כך לשון הנוהל) שעבר הדרכה מתאימה לקהל הידע, פירוט תסריט שיחה ליצירת קשר עם אדם "בצורה מכבדת, ללא הפעלת אמצעי כפיה או גרימת תחושת אי נעימות" ועוד.

בנוסף, יש לכלול בפניה למשרד הבריאות הסבר כיצד ימחקו פרטי אדם המבקש להימנע מהמשך פעולות לעידוד חיסון ממערכות המחשוב, והאופן בו תימנע פניה חוזרת אליו. הרשויות מחויבות למחוק מידע על אודות אדם שביקש זאת ולהימנע מהמשך הפניה אליו, בסיום הפעולות לעידוד ההתחסנות או עם דרישת משרד הבריאות.

בג"ץ הוציא ב-9.3.2021 צו ביניים האוסר על המדינה ליישם את החוק המאפשר העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות. הצו אוסר על מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש מידע כזה מקופות החולים ולהעביר את המידע עד להחלטה אחרת. במקביל הוציא בית המשפט צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא יבוטל החוק החדש בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות.