בג"צ חוסם העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות

אולי יעניין אותך גם

בג" הוציא אתמול צו ביניים האוסר על המדינה ליישם את החוק המאפשר העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות. הצו אוסר על מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש מידע כזה מקופות החולים ולהעביר את המידע עד להחלטה אחרת. במקביל הוציא בית המשפט צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא יבוטל החוק החדש בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם להוראת פסקת ההגבלה בחוק יסוד: חוק כבוד האדם וחירותו.

בית המשפט קבע כי במסגרת תשובתה לצו על תנאי תתייחס הממשלה גם לחובות החלות בעניין רישום מאגר מידע והשימוש בו כמפורט בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות. קופות החולים תתייחסנה בתשובתן לשאלה אם וכיצד הן יכולות לתרום לעידוד ההתחסנות באמצעות פניה אישית למבוטחיהן. הדיון בהתנגדות לצו על תנאי ייערך בשבוע הבא בהרכב מורחב  של שבעה שופטים.