אושרה בשינויים הצעת החוק להעברת מידע אישי לעידוד חיסונים

אולי יעניין אותך גם

[עדכון: החוק התקבל בכנסת ב- 24.2.2021 ברוב של 30 תומכים מול 13 מתנגדים]

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק שלפיה יוכל משרד הבריאות להעביר לרשויות המקומיות למשרד החינוך ולגורמים במשרד הרווחה המפעילים מוסדות טיפוליים מידע על מי שטרם חוסנו נגד נגיף הקורונה כדי לעודד אותם להתחסן. בהצעה הוכנסו שינויים שבעקבותיהם פרטי המתחסנים בשתי מנות לא יועברו, ומי שיידרשו שלא לפנות אליהם שוב יוכלו לבקש להסיר עצמם מהרשימות.

יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (ליכוד) אמר בדיון שהוא "מקווה שבשלב הבא יגידו למי שלא התחסן- אל תבוא לעבודה. אם כך היה, היינו יוצאים מזה ולא היינו יפי נפש".

על-פי הודעה של דוברת הוועדה בכנסת, החוק המיועד יאפשר לעודד אנשים להתחסן, בין היתר באמצעות פנייה אישית, בירור הסיבות לאי התחסנות וסיוע בהנגשת המידע והחיסון עצמו. law.co.il מעיר שמידע על הסיבות להימנעות מחיסון יכול לחשוף בפני הרשויות ידיעות אינטימיות על מצבם הבריאותי של אנשים או אמונותיהם האישיות.

עו"ד ענת מימון, יועמ"ש הוועדה, הסבירה כי המידע שיועבר יכלול שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון. לגבי מי שקיבל רק מנת חיסון אחת ולא הגיע בזמן לקבל את המנה השנייה, יועבר גם מועד קבלת מנת החיסון הראשונה. לדבריה, לאדם שפנו אליו לצורך עידוד התחסנות ניתנת אפשרות לבקש להסיר עצמו מהרשימות ולבקש שלא יפנו אליו שוב.

עו"ד טליה אגמון, המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות, מסרה שבכוונת המשרד להעביר את המידע רק לגורם שיבקש אותו באופן אקטיבי ויפרט באיזה אופן הוא משתמש בו. "על סמך זה מנכ"ל המשרד יחליט האם יש תועלת בהעברת המידע".

עו"ד ראובן אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות, התריע בדיון כי "יש כאן מהלך תקדימי של עירוב הרשויות המקומיות בהיבטי בריאות הציבור. הוועדה צריכה לבחון האם היתרון שיש לרשויות המקומיות בעידוד התחסנות הוא כזה שמצדיק מידע אישי על כל תושב ותושב, להבדיל ממידע סטטיסטי".

לדברי דוברת הוועדה בהודעתה, בתגובה תקף אותו יו"ר הוועדה חיים כץ ודרש "תסביר לי כמה אנשים צריכים למות כדי שזה ייחשב מוצדק? 5 מתים? 10? האם הפרטיות יותר חשובה מחופש החיים? אנחנו נמצאים במגיפה והקורונה לא חושבת בהיגיון".

 law.co.il מעיר שלו היתה מוקדשת לנושא מחשבה יצירתית מינמלית היה משרד הבריאות מגלה שאפשר גם לעודד אנשים להתחסן, גם לשתף בכך את הרשויות המקומיות וגם להימנע מפגיעה בפרטיות האזרחים. אבל נראה שהקורונה פוגעת באופן גם בהיגיון של רשויות מדינה וחברי כנסת מכובדים וקל יותר לדרוס פרטיות מאשר לחשוב באופן יצירתי.