בריטניה בדרך להחלטת תאימות: פורסמה טיוטת ההחלטה

אולי יעניין אותך גם

הנציבות האירופית פרסמה לפני ימים אחדים טיוטת החלטת תאימות (adequacy decision) באשר להעברת מידע מאירופה לבריטניה. פרסום הטיוטה הינו שלב ראשון בתהליך ההכרה בבריטניה כמדינה תואמת, כלומר מדינה המספקת הגנה נאותה למידע. המשך התהליך כרוך בקבלת חוות דעת מפאנל הרגולטורים האירופי (ה-EDPB) ואישור של ועדה המורכבת מנציגי המדינות החברות באיחוד האירופי. בסיום התהליך תאמץ הנציבות את החלטת התאימות הסופית. לאחר שתאומץ באופן רשמי, החלטת התאימות תהיה תקפה לארבע שנים וניתן יהיה להאריך אותה אם רמת ההגנה על המידע תישאר נאותה.

בהודעה לעיתונות נאמר כי "במהלך החודשים האחרונים, הנציבות העריכה בזהירות את חוקי הגנת המידע בבריטניה, לרבות כללים בדבר גישה למידע על ידי רשויות ציבוריות. היא הגיעה למסקנה שבריטניה מבטיחה רמת הגנה שווה במהותה לזו המובטחת תחת ה-GDPR, ולראשונה גם תחת הדירקטיבה לאכיפת חוק (Law enforcement Directive)."

law.co.il מבהיר כי הדירקטיבה לאכיפת חוק עוסקת בהגנה על מידע אישי המעובד על ידי רשויות אכיפה וחקירה והעברת מידע בין רשויות (נושא שאינו מוסדר ב-GDPR).

החלטת התאימות תבטיח העברת מידע חופשית מאירופה לבריטניה. העברת מידע חופשית בכיוון ההפוך, מבריטניה לאירופה, כבר הוסדרה בחקיקה בבריטניה.

ורה ז'ורובה, סגנית נשיא לערכים ושקיפות מסרה כי "הבטחת זרימת מידע חופשית ובטוחה היא חיונית לעסקים ואזרחים בשני צידי התעלה. בריטניה עזבה את האיחוד האירופי, אך לא את משפחת הפרטיות האירופית. בו בעת, אנו חייבים להבטיח כי ההחלטה תעמוד במבחן הזמן. לכן כללנו מנגנונים ברורים וקשיחים לגבי פיקוח, בקרה, השעיה או ביטול של ההחלטה, כדי להתמודד עם כל התפתחות בעייתית במערכת הבריטית אחרי שתתקבל החלטת התאימות."

נזכיר, כי מאז שבריטניה עזבה את האיחוד האירופי באופן רשמי ב-31 בדצמבר, 2020, מידע המשיך לעבור באופן חופשי מאירופה לבריטניה בהתאם להסדר זמני שנקבע בהסכם סחר שנחתם בין הצדדים. ההסדר הוגבל לתקופה של 6 חודשים או עד שתתקבל החלטת תאימות באשר לבריטניה.