עתירה לבג"צ נגד שימוש המשטרה במערכת עין הנץ

אולי יעניין אותך גם

האגודה לזכויות האזרח ועמותת "פרטיות ישראל" הגישו ביום חמישי האחרון עתירה לבג"צ בדרישה להפסיק את שימוש המשטרה במערכת עין הנץ ולמחוק את מאגר המידע שנאסף באמצעותה. מהעתירה ניתן ללמוד פרטים נוספים על המערכת שנחשפה לראשונה בשנה שעברה ופועלת כבר משנת 2013.

מערכת עין הנץ היא מערכת אוטומטית הכוללת עשרות מצלמות חכמות שהוצבו בכבישים הבינעירוניים בישראל על ידי משטרת ישראל ומסוגלות לקרוא לוחיות רישוי בסביבתן, להשוות אותן למאגרים שונים המוגדרים מראש כגון מאגר כלי המדווחים כגנובים או מאגר כלי הרכב שרשיונם פג ולהתריע כאשר נמצאית התאמה. בנוסף, המערכת יכולה לזהות לעתים גם את היושבים ברכב, אך ככל הנראה אינה כוללת טכנולוגיה לזיהוי פנים. המערכת אף שומרת תיעוד של כל כלי הרכב שצולמו על ידה וכך מחזיקה המשטרה במאגר מידע עצום המתעד את תנועותיהם של כל הנוסעים ברחבי המדינה. המשטרה מפעילה את המערכת ללא כל הסדרה חוקית או רגולציה ולפיכך ללא כל פיקוח על השימוש בה.

העתירה שהוגשה מסתמכת, בין היתר, על פרוטוקולים ממשפטים פליליים בהם נעשה שימוש במערכת, למשל בתיקי גניבות רכב, מהם ניתן להבין כי השימוש במערכת הוא שימוש שגרתי שאינו דורש הרשאה או הסמכה מיוחדת. באחד התיקים, העיד שוטר כי "לא נתנו לי הרשאה מסויימת, פשוט זאת מערכת שפתוחה לנו בהיותי חוקר". במשטרה שומרים על חשאיות בכל הקשור להפעלת המערכת וראיות שהופקו באמצעות המערכת מוגשות לבית המשפט תחת תעודת חיסיון, כך שלא ניתן לברר פרטים לגבי אופן פעולתה. 

בנוסף, לא ידוע לכמה זמן נשמר המידע המופק מן המערכת. מאחד הפרוטוקולים שצורפו לעתירה עולה כי המידע נשמר לפחות עשרה חודשים, אך גורם משטרתי מסר בעבר לאתר וואלה כי המידע נשמר חצי שנה לפחות ויכול להישמר גם שנים (מקור: וואלה חדשות, מאת דניאל דולב).

העותרות טוענות כי המערכת מהווה מנגנון מעקב קיצוני שמאפשר למשטרה לקבל מידע על מיקומם של אזרחים בזמן אמת וגם מאפשר לשחזר את מיקומו של אדם, מסלול תנועתו, ולעתים גם מגעים שקיים עם אחרים בעבר, תוך פגיעה קשה בזכות לפרטיות, כל זאת ללא הסמכה בחוק, בניגוד להוראות פסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מעבר לכך, נטען בעתירה כי גם לו היתה המערכת פועלת מכוח הסמכה חוקית מפורשת, הפגיעה החמורה בפרטיות אינה עומדת במבחן המידתיות. "מצב שבו כל נסיעה של כל אדם למחוז חפצו מייצרת למשטרה באופן אוטומטי "שובל" של מידע לצרכים עתידיים אמורפיים אינו מידתי ואין להתירו במדינה דמוקרטית – לא בחקיקה מסמיכה, ולבטח לא בהעדרה."