המשטרה מנהלת מאגר מידע לא רשום ולא מפוקח של תנועת כל תושבי ישראל

אולי יעניין אותך גם

משטרת ישראל מנהלת מאגר מידע סודי רחב היקף אודות תנועתם של כל אזרחי ישראל בלא סמכות בחוק ובלא פיקוח. קיום מאגר המידע והשימוש בו אינם מוסדרים בשום חקיקה, תקנות או אפילו נוהל פנימי. בנוסף, בניגוד להנחיית משרד המשפטים משנת 2012, לפיה תיעוד ממצלמות שמזהות לוחיות רישוי ייחשב "מאגר מידע" לפי חוק הגנת הפרטיות וככזה יהיה כפוף לחובת רישום המאגר, מאגר המידע מעולם לא נרשם ברשם מאגרי המידע וכן לא דווח לציבור על עצם קיומו.

המידע נאסף על ידי מערך "עין הנץ", הכולל עשרות מצלמות חכמות שהוצבו בכבישים הבינעירוניים בישראל ללא סימון. הן מסוגלות "לקרוא" את לוחיות הרישוי בסביבתה וכן, לדברי מומחים, לזהות את יושבי הרכב. מאגר המידע העצום שהקימה המשטרה בהתבסס על פעולת המערכת כולל מידע על אודות מספרי הרישוי של כל כלי הרכב של אזרחי ישראל שחלפו על פני המצלמות, בלא קשר למעורבתם בפעילות פלילית או פעילות אחרת המצדיקה את המעקב אחריהם. על פי גורם במשטרה, הצילומים נשמרים במשך חצי שנה לפחות, ובפועל עשויים להישאר בידי המשטרה גם למשך שנים.

לאור היעדר הרגולציה בעניין השימוש במערכת, לא ברור אם יש בקרה או הגבלות כלשהן על מורשי הגישה למערכת, על התנאים לשימוש בה ועל השימוש  שנעשה בה בפועל. ממשטרת ישראל נמסר, כי "המשטרה מפעילה מגוון אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לה שירות והגנה מיטביים לאזרח הנורמטיבי. ככלל, האמצעים מתוקפים משפטית ונעשה בהם שימוש מוקפד וסדור בעת הצורך". מקור: אתר וואלה חדשות (מאת דניאל דולב).