הסכם מסירת המידע לפייזר נחשף; המדינה מתחייבת להעביר רק מידע מותמם

אולי יעניין אותך גם

משרד הבריאות פרסם היום את ההסכם שכרת עם יצרנית התרופות פייזר בו מוסדרת העברת מידע לפייזר על פרויקט החיסון נגד קורונה. בהסכם, שפורסם על רקע הביקורת על העדר השקיפות, אמנם הושחרו מספר הוראות אולם הסעיפים שנותרו קריאים בו עוסקים בין היתר במסירת המידע לפייזר. נספח ההסכם מפרט את המידע שעל מסירתו כבר פורסם, בעוד שהוראות אחדות בגוף ההסכם עוסקות בהתחייבות שלפיה כל מידע שיועבר יהיה כזה שאינו מזהה אדם (מתחסן או מטופל) ולא ניתן במאמצים סבירים לשייכו לאדם.

ההסכם קובע כי משרד הבריאות ימסור את נתוני הפרויקט אך ורק לאחר שעבר "אנונימיזציה" לפי הוראות הדין והרגולציה הישראלית, לרבות חוק זכויות החולה וחוק הגנת הפרטיות. עוד קובע ההסכם כי היה ויימסר בשוגג מידע מזהה או שניתן לזיהוי, פייזר תחזיר אותו באופן מיידי ותשמיד אותו.

פייזר, מצידה, מתחייבת להשתמש במידע המותמם אך ורק לצורך קידום בריאות הציבור ולא למטרה כלשהי המהווה אפליה אסורה. ההסכם גם אוסר עליה לבצע כל פעולה שעלולה לקשר חזרה בין המידע המותמם למתחסן או המטופל שעליו המידע.

law.co.il מעיר כי ניכר שהוראות אלה בהסכם נועדו להלום את חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 2018 על אודות שיתופי פעולה המבוססים על שימושים משניים במידע בריאות.