המידע שיימסר לפייזר - סטטיסטי. אלא אם...

אולי יעניין אותך גם

ד״ר שרון אלרעי פרייס, הממונה על בריאות הציבור במשרד הבריאות, הציגה את המידע שיעבור לדבריה לחברת פייזר בתמורה להקדמת משלוחי החיסונים לישראל. המידע הוא סטטיסטי וכולל מדדי תחלואה שונים, אבל בסופו מסתתרת אפשרות גם למסירת מידע אחר -

  • המספר השבועי של חולי קורונה מאומתים בישראל
  • המספר השבועי של המאושפזים
  • המספר השבועי של המקרים הקשים והקריטיים במדינה
  • מספר המונשמים מידי שבוע
  • מספר המתים השבועי
  • מספר המקרים הסימפטומטים השבועי
  • המספר השבועי של המחוסנים לפי קבוצות גיל וקבוצות דמוגרפיות אחרות (שלא הוגדרו)
  • מספר החולים השבועי, אף הוא לפי קבוצות גיל וקבוצות דמוגרפיות אחרות (שלא הוגדרו)
  • ניתוח נוסף של קבוצות דמוגרפיות וחיסונים כפי שיוסכם בין הצדדים. law.co.il מעיר שזהו קוף מחט שאפשר דרכו להשחיל פיל ולא ברור מדוע הצדדים טרחו להגדיר בפירוט מידע טריוויאלי שפייזר יכולה ממילא לקבל בפרסומי משרד הבריאות השוטפים - אבל לא הגדירו קטגוריות נוספות אלה של מידע.
  • חסכון בעלויות רפואיות בשל החיסונים.