בית המשפט העליון בספרד מרחיב את הזכות להישכח ממנוע חיפוש

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון בספרד קבע לאחרונה כי הזכות להישכח מתוצאות מנוע חיפוש מחייבת את מפעיל המנוע להסיר תוצאות פוגעניות לא רק לפי חיפוש שמו המלא של האדם אלא גם בחיפוש על-פי שם משפחתו. פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש נושא מידע נגד מנוע החיפוש בינג של מיקרוסופט, שהסכימה להסרת תוצאות החיפוש לשמו המלא של התובע אך סירבה להסרת תוצאות החיפוש על-פי שם משפחתו הכפול (law.co.il מזכיר כי בספרד נהוג ששמו של אדם מורכב משמו הפרטי ושם משפחה כפול - של אביו ושל אמו).

רשות הגנת הפרטיות בספרד תמכה בעמדת מיקרוסופט וכך גם בית המשפט בערכאה הנמוכה, שהבהירו שלפי התקנות הרשמיות בספרד הנוגעות למרשם האזרחי, שמו של אדם הוא שמו המלא בלבד. על כן, הסרת תוצאות הנוגעות לשמו של אדם צריכה להיעשות לפי שמו המלא, מאחר שביטוי אחר לא ייחשב כשמו לפי תקנות המרשם האזרחי.

בהחלטתו להפוך את קביעת הערכאה הנמוכה ולפסוק נגד רשות הגנת הפרטיות ומיקרוסופט, קבע בית המשפט העליון כי פרשנות אירופית אחידה של הזכות להישכח מחייבת את המסקנה כי הסרת שמו של אדם לא תוגבל רק לשמו המלא. לפי פסק הדין, אימוץ עקרון פרשני מהדין הספרדי על מהות שמו של אדם תביא לתוצאה המושפעת מהדין המקומי תוך כרסום אחידות הדין האירופי על הזכות להישכח. בית המשפט העליון בספרד ציין גם כי פרשנות מרחיבה לזכות להישכח תואמת את רוחו של הדין האירופי ואת המשמעות המעשית שיש לעיבוד מידע אישי של אדם באופן הפוגע בזכויותיו להגנת מידע.

law.co.il מזכיר כי הזכות להישכח נולדה בספרד, כאשר ב-2014 הכיר בה בית המשפט האירופי בפסק דין תקדימי שקיבל את תביעת רשות הגנת הפרטיות בספרד ונושא מידע שעתרו נגד גוגל בדרישה להסרת שמו מתוצאות חיפוש. מקור: הודעת בית המשפט העליון בספרד (בספרדית).