פרטיות באפליקציות תשלום - מה חושבת הרשות להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

יש לשים דגש מיוחד על הליך קבלת ההסכמה לרישום ולשימוש ביישומוני תשלום, כדי לאפשר למשתמשים לשלוט במידע הנוגע אליהם ולהבטיח שהשימוש במידע ייעשה בידיעתם ובהתאם להסכמתם המלאה. כך ממליצה הרשות להגנת הפרטיות בטיוטת מסמך "פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק" שפרסמה להערות הציבור. עוד במסמך, הרשות ממליצה כי בקשה להתנתקות או לסיום התקשרות מהשירותים השונים ומחיקת האפליקציה תביא גם להפסקת השימוש במידע ועיבודו לצרכים מסחריים, וכי שמירתו תעשה אך רק לצרכים משפטיים.

הרשות מפרסמת את המסמך על רקע התגברות השימוש באמצעי תשלום מתקדמים באמצעות אפליקציות סלולריות – כדוגמת פייבוקס וביט - ואמצעים אחרים. לצד יתרונות רבים, כדוגמת שימוש יעיל ונוח באמצעי התשלום, מוצאת הרשות שיש בהם גם חסרונות ובעיקרם איסוף של מידע אישי ופיננסי רב ורגיש על המשתמשים. אלה עשויים לשמש בסיס לניתוח התנהלותם ואף להעיד על אישיותם, זהותם, העדפותיהם ואורח חייהם. במסמך מבקשת אפוא הרשות להגנת פרטיות לוודא שהשימוש באמצעי תשלום מתקדמים ייעשה באופן שמגן על פרטיותם של המשתמשים. לשם כך היא מפרסמת את המלצותיה שאלה עיקרן:

  • כל שינוי מהותי בסוג או בזהות הטכנולוגיות המשמשות באמצעי התשלום יוצג למשתמשים לצורך קבלת הסכמה אקטיבית מחודשת מטעמם, תוך פירוט המשמעויות וההשלכות האפשריות של השינוי על פרטיותם.
  • מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אמצעי תשלום מתקדמים יכללו פירוט בדבר זכויותיהם של משתמשים במידע הנאסף עליהם - כלומר זכות העיון במידע ותיקונו. 
  • מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש יכללו פירוט בדבר האפשרות להתנתק מהשירותים, השלכות הניתוק על המשך שמירת המידע האישי שנאסף ואופן השימוש במידע האישי לאחר סיום ההתקשרות.
  • כאשר מפעיל האפליקציה מבקש הרשאת גישה שאינה הכרחית להפעלת אמצעי תשלום במתכונתו הבסיסית, כגון הרשאה שנועדה לשפר את מתן השירות, מומלץ להבהיר למשתמשים שהרשאות אלה אינן מחויבות לקבלת השירות. הסכמה למתן גישה להרשאות אלו תיגבה במסגרת אופט-אין (Opt-in) ולא כברירת מחדל.
  • קבלת ההסכמה להטמעת קבצי עוגיות באמצעי התשלום תעשה בנפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות של מתן ההסכמה לשימוש בקבצים. 

law.co.il מבקש להזכיר כי בחודש שעבר נכנס לתוקפו חוק שירותי תשלום תשע"ט-2019 המסדיר את הזכויות והחובות של מי שנותן ומקבל שירותי תשלום באמצעים מתקדמים. החוק כולל הוראות לעניין תוכנו וצורתו של חוזה שירותי תשלום ויש לקיימם במקביל לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות והחוזרים השונים.