אחרי 20 שנה - מדיניות רישוי שירותי האינטרנט עודכנה (ונשארה זהה)

שר התקשורת, יועז הנדל, פרסם אתמול (ג') נוסח עדכני של מסמך "מדיניות רישוי שירותי אינטרנט". מסמך המדיניות העדכני של משרד התקשורת זהה ברובו המכריע למסמך המדיניות הקודם, שפרסם השר בנימין בן-אליעזר ז"ל בשנת 2000. התיקונים היחידים במסמך המדיניות נובעים מהחלטת המשרד לאפשר פרישה מיידית של תשתיות אינטרנט בפס רחב בכל יישוב קטן שירצה בכך, ללא צורך להמתין לפרישה של הספקיות הגדולות.

המדיניות החדשה מאפשרת תשתית פס רחב גם באמצעות רישיון מיוחד, ולא רק באמצעות רישיון כללי כפי שהיה נהוג בעבר. במסגרת הרישיון המיוחד, בהתאם למדיניות החדשה, ינתנו השירותים לעד 8,000 משקי בית ו-800 מנויים עסקיים. המשרד סבור כי בכך תתאפשר חדירה קלה לשוק התקשורת לשחקנים חדשים קטנים ולתושבים במקומות מרוחקים יווצרו יותר אפשרויות, באופן שיבטיח שיפור ברמת השירות וברמת המחיר.

במסמך המדיניות העדכני חוזר משרד התקשורת על הקביעה כי בעלי רישיון למתן שירותי אינטרנט וקהיליית האינטנרט הישראלית יגבשו בכוחות עצמם פעילויות הסדרה עצמית לענף שירותי האינטרנט, בלא מעורבות המשרד. סוגי הפעילויות האינטרנטיות שאינן כפופות לרגולציה מצד משרד התקשורת כוללות את ניהול מרחב שמות המתחם הישראלי (IL.), הקצאת כתובות IP, תיאום פעילויות שירותי מיתוג לאינטרנט, קידום תקינה ליישום השפה העברית בשירותי אינטרנט, ועוד.

law.co.il אינו יכול שלא להרים גבה בתמיהה לנוכח העובדה שרק לפני כ-10 ימים משרד התקשורת פרסם שימוע לבחינת ההפרדה בין שירותי תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט (ISP) ובו נכתב באותיות קידוש לבנה כי בכוונת המשרד לפעול לביטולו של מסמך המדיניות משנת 2000, שאושר היום מחדש בחתימת השר. מקור: משרד התקשורת.