משרד התקשורת: שימוע לבחינת ההפרדה בין שירותי תשתית לשירותי גישה לאינטרנט

משרד התקשורת פרסם להערות הציבור שימוע שעניינו בבחינת ההפרדה בין שירותי תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט (ISP). בכוונת המשרד לפעול לביטולו של מסמך "מדיניות רישוי שירותי אינטרנט" משנת 2000, והחלפתו בשורת צעדי מדיניות. מזה כ-20 שנה קיימת בישראל מדיניות רגולטורית לפיה לקוח המבקש להתחבר לאינטרנט הנייח נדרש לרוב לרכוש שני שירותים שונים – שירות תשתית גישה רחבת פס ושירות ספק גישה לאינטרנט (כאשר לאורך השנים נקבעו הסדרים שונים שאפשרו רכישה אחודה של השירותים, כמו "בנדל", "בנדל הפוך" וכן רכישת השירותים במסגרת "השוק הסיטונאי").

רק באמצעות רכישת שני שירותים משלימים אלה, יכול כיום לקוח להתחבר לאינטרנט. מדיניות זו נבעה בעיקרה מחשש מפני מונופוליזציה של תחום האינטרנט המהיר מצד שני ספקי התשתית המהותיים - בזק והוט. משרד התקשורת מציע כיום כי החל מחודש ינואר 2022 יבוטל האיסור על בעלות התשתית לספק בעצמן שירות גישה לאינטרנט ללקוחות פרטיים, ויהיה באפשרותן לספק שירות אחוד.

מסמך השימוע מדגיש כי "קיומו של מודל מפוצל אינו משרת עוד את התכליות התחרותיות שלשמן נקבע כפי שהיה בעת פרסום המדיניות בשנת 2000, והוא משית עלויות מיותרות על המשק ופוגע ברווחת הצרכן. לכן יש לקדם שינוי במערך האסדרה שיאפשר האחדת שירות האינטרנט במתווה שיבטיח המשך תחרות בת קיימא".

המדיניות שמציע משרד התקשורת היא כי האינטרנט לצרכנים פרטיים חדשים יינתן כמוצר אחוד בלבד, על-ידי חברות התשתית או על-ידי ספקיות הגישה דרך "השוק הסיטונאי". על חברות התשתית ייאסר להציע שירות תשתית בלבד או שירות תשתית-ספק בתצורת בנדל הפוך, למעט ללקוחות קיימים, אך משרד התקשורת סבור כי תצורות אלו יתמעטו עם הזמן עד לביטולן. המשרד אינו ממליץ לבטל את ההפרדה המבנית הקיימת בין בזק לבין בזק בינלאומי ובין הוט לבין הספקית הוט נט. מקורות: משרד התקשורת; כלכליסט (מאת אביאור אבו). הערות למסמך השימוע ניתן להעביר עד ליום 22.10.2020.