העליון בארה"ב דן בתביעת אורקל נגד גוגל על העתקת ג'אווה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון הפדרלי בוושינגטון קיים לפני ימים אחדים דיון לשמיעת טיעונים בסכסוך זכויות היוצרים של העשור - ערעור על פסק הדין מ-2018 של בית משפט פדרלי לערעורים בארה''ב (Court of Appeals for the Federal Circuit) שמצא כי ההעתקה והשימוש של גוגל ב-37 מחבילות ה-Java API מהווים הפרת זכויות יוצרים. הכרעת בית המשפט העליון צפויה בשנה הבאה.

כזכור, הסכסוך נמצא כבר מעל עשור בדיונים בבתי משפט ברחבי ארה"ב. בשנת 2005, רכשה גוגל את חברת אנדרואיד והחליטה להעתיק ולהשתמש בשפת התכנות Java (שבעבר הייתה בבעלות סאן מיקרוסיסמטס עד שנרכשה על ידי אורקל). ההעתקה והשימוש של גוגל נועדו לפתח מכונה וירטואלית עצמאית לפלטפורמת אנדרואיד. גוגל העתיקה את חבילות ה-Java API של אורקל כדי לאפשר תמיכה באנדרואיד לשפת Java, ואורקל תבעה את גוגל על כך.

שופט בית המשפט המחוזי קבע בעבר כי ממשקי ה-API של Java אינם ברי-הגנה בזכויות יוצרים, אך החלטתו נהפכה בערעור בבית המשפט הפדרלי לערעורים. בנוסף, חבר מושבעים קבע פה אחד שאף שהממשקים מוגנים בזכויות יוצרים, מעשי ההעתקה של גוגל היו בגדר "שימוש הוגן" לפי דיני זכויות יוצרים. אורקל ערערה על החלטת חבר המושבעים ובית המשפט לערעורים קבע כי השימוש שגוגל עשתה לא יכול להוות "שימוש הוגן".

במרכז הדיון בבית המשפט העליון עמדו שתי שאלות מרכזיות בהן נחלקו הצדדים - גוגל מצד אחד ואורקל יחד עם הממשל האמריקני מצד שני.

1. האם ממשקי חבילות ה-Java API של אורקל זכאים להגנת זכות יוצרים?

לפי עמדת גוגל, הממשקים הם הדרך היחידה לאפשר להמוני אפליקציות שכבר פותחו למסגרת Java לפעול על-גבי מערכת ההפעלה אנדרואיד. לכן, דוקטרינת המיזוג בדיני זכויות יוצרים מחייבת את המסקנה כי הממשקים אינם ברי-הגנה בזכויות יוצרים. לפי דוקטרינת המיזוג, כאשר יש דרך אחת ויחידה לבטא רעיון מסוים, דרך הביטוי היחידנית אינה מוגנת בזכויות יוצרים משום שהענקת הגנה תהווה למעשה מונופולין על הרעיון.

בנוסף, גוגל טוענת כי ממשקי חבילות ה-API מהווים "שיטת ביצוע" שלפי דיני זכויות יוצרים לעולם אינה מוגנת. ענקית הרשת גם טוענת כי אם יאסר עליה להשתמש בממשקי חבילות ה-API של Java והיא תיאלץ לכתוב אותם מחדש, המוני מפתחים יאלצו ללמוד טכניקת תכנות חדשה באופן שיפגע ביעילות הפיתוח של תוכנות חדשות, יצירתיות ומועילות.

אורקל, לעומת זאת, טוענת כי יש יותר מדרך אחת לבטא את ממשקי חבילות ה-API, אולם גוגל נמנעה מלפתח דרכים אחרות. לטענת אורקל, גוגל נמנעה מכך משום שהדבר היה כרוך בעלויות פיתוח משמעותיות מצידה ובמשאבים מצד מפתחי אפליקציות שהיו נאלצים להכיר ולהסתגל לדרך תכנות אחרת. לגישת אורקל, העתקה שנעשית כדי לחסוך בעלויות ובמשאבים לא יכולה לקבל הכשר בדיני זכויות יוצרים משום שהיא חותרת תחת העיקרון המרכזי של דיני זכויות יוצרים: התמריץ ליוצרים לפתח יצירות חדשות.

אורקל גם התנגדה לאנלוגיה שנשמעה כי ממשקי ה-Java API, שאליהם מתכנתים כבר הסתגלו, דומה לטכניקת הסידור של האותיות במקלדת QWERTY שאליה כל משתמש מחשב הסתגל: אם היתה ניתנת הגנת זכויות יוצרים לסידור האותיות במקלדת ויצרני מחשב היו נאלצים לפתח טכניקות סידור חדשות, היה נגרם נזק ציבורי משמעותי ורחב היקף. אולם לטענת אורקל המקוריות והיצירתיות בממשקי ה-Java API (שמשתרעים על 600 עמודים המקוטלגים לפי סדר והיררכיה) עולות עשרות מונים על סידור מכאני של אותיות במקלדת. לכן סבורה אורקל ששתי הדוגמאות נבדלות בזכאות להגנת זכויות יוצרים.

עמדת הממשל האמריקאי שמה דגש על שימור הנוהג הקיים בתעשייה, שמכיר בהגנת זכויות יוצרים על ממשקי תכנות, כאשר על בסיס הכרה זו מוענקים רשיונות שימוש בממשקי התכנות. הרשיונות עשויים להיות בעלי אופי מסחרי בתשלום, או במתכונת של רישיונות קוד פתוח שאינם כפופים לתשלום אך כפופים לתנאים אחרים - בהם חובת תרומה חזרה של קוד לקהילה.

טיעוני הממשל גם הדגישו כי את שאלת הגנת זכויות היוצרים יש לבחון במועד בו ממשקי ה-Java API נוצרו על-ידי אורקל (וקודמתה, סאן). במועד היצירה, הממשקים עדיין לא היו מוכרים דיים בקרב מתכנתים ולכן לא היו הדרך היחידה לפתח תוכנות Java. בחלוף הזמן, ממשקי Java API אכן נהיו פופולריים מאד כשהמוני מתכנתים מסתמכים על הממשקים. לעמדת הממשל, אין להעניש את אורקל כך שבחלוף שנים תשלל ממנה הגנת זכויות היוצרים על הממשקים דווקא בשל הצלחתה העסקית והמסחרית עמם.

2. באיזו מידה ואופן רשאי בית משפט להתערב בהכרעת המושבעים שקבעה כי גוגל עשתה "שימוש הוגן" מותר ב-Java API?

לפי עמדת גוגל, שאלת "שימוש הוגן" כרוכה בקביעת ממצאים עובדתיים שמסורים על-פי חוק להכרעת המושבעים. לכן, אסור לבית המשפט להתערב בהכרעתם שמצאה כי גוגל עשתה "שימוש הוגן" ב-Java API. עוד טוענת גוגל כי גם אם כמה ממבחני השימוש ההוגן פועלים לרעתה (כגון המבחן על השפעת השימוש על השוק הפוטנציאלי של אורקל), חבר מושבעים סביר עדיין יכול היה להסיק כי יתר המבחנים פועלים לטובת גוגל וכי יש להעניק להם משקל יחסי גבוה יותר באופן שמטה את הכף למסקנה כי השימוש שעשתה גוגל הוא הוגן.

מנגד, אורקל טענה כי השימוש שגוגל עושה מהווה גרסת המשך שמתחרה ישירות בממשקי ה-Java API של אורקל. לפי אורקל, שימוש בעל מאפיינים אלה מעולם לא הוכר בבתי המשפט כשימוש שיכול להיות הוגן. הוא פוגע בשוק העיקרי של אורקל ולא עומד בדרישה לבידול וטרנספורמטיביות המעניקים משמעות חדשה ל-Java API. על רקע זה גיבשה אורקל את עמדתה כי פסילת הכרעת המושבעים מתחייבת משום שאין לה אחיזה סבירה בדין. עוד הזהירה אורקל שאישרור הכרעת המושבעים תעודד העתקת תוכנות, ותכרסם בוודאות המשפטית של יצרני תוכנות ובמודל העסקי שעליו מתבססות חברות תוכנה רבות.

הממשל, מצידו, הסביר כי במסגרת המבחנים לשימוש הוגן, בית המשפט רשאי לשקול גם שיקולים נוספים מעבר לארבעת השיקולים המנויים בחוק:

  • החשיבות והיתרונות של עידוד וקידום תאימות מערכות תוכנה (Interoperability).
  • היתרונות למתכנתים שיוכלו ביתר קלות לפתח תוכנות לסביבת אנדרואיד בלא צורך להסתגל למתכונת תכנות חדשה.
  • ההשפעה השלילית שתהיה להכרזת שימוש הוגן על התמריץ ליוצרים לפתח יצירות חדשות אם השימוש בהן יתאפשר ללא צורך ברישיון.