נדחתה עתירה נגד החוק להסמכת השב"כ

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון (השופטים הנדל, מינץ ואלרון) דחה על הסף  את עתירת עוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם נגד החוק להסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה. נימוקי הדחיה - אי-מיצוי הליכים ועתירה לא בשלה. 

השופט מינץ קבע בפסק-הדין כי "אין להלום אפוא הגשת עתירה נגד החוק, ימים ספורים בלבד לאחר קבלת הנוסח הסופי והמתוקן שלו בכנסת, בלא שקדמה לעתירה פניה כלשהי למשיבים". בנוסף מצא שהעותרים לא כללו בעתירתם התייחסות מעודכנת ורלוונטית לנוסח החוק המתוקן. "כך למשל, בין היתר, מלינים העותרים על כך שלא נעשה שימוש בחלופות מידתיות יותר מאלו שנבחרו, כגון טכנולוגיות אזרחיות המאפשרות זיהוי מהיר ומדויק של מגע עם חולה בנגיף, וזאת בהתעלם מסעיף 12 א לחוק הקובע הוראות לעניין העמדת טכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים". law.co.il מעיר שבית המשפט טעה בהבנת אותו סעיף מפני שאינו עוסק בחלופות אזרחיות שיבואו במקום פעולת השב"כ אלא מוסיף להסמכת השירות גם כלים אזרחיים.

העותרים חויבו בתשלום הוצאות בסך כולל של 10,000 ש"ח.