קליפורניה: תקנות הפרטיות אושרו סופית ונכנסו לתוקף

אולי יעניין אותך גם

משרד התובע הכללי של קליפורניה הודיע הלילה כי התקנות המיישמות את החוק הקליפורני להגנת פרטיות צרכנים (California Consumer Privacy Act - CCPA) אושרו סופית במשרד למשפט מינהלי, נמסרו לפרסום סופי ונכנסו לתוקף מיידי.

בעוד שהחוק הראשי (ה-CCPA) נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020 ואכיפתו בידי התובע הכללי של קליפורניה החלה ב-1 ביולי 2020, התקנות המיישמות אותו השתרכו מאחור. משרד התובע הכללי הגיש את התקנות לאישור רק יומיים לפני המועד האחרון שנקבע לכך בחוק. תהליך אישור התקנות, שכרוך בבדיקת תקינותן לפי המשפט המינהלי בקליפורניה, ארך כחודש וחצי עד שהושלם אמש, עם מספר תיקוני הגהה ושינויים מינוריים אחרים. כעת, הדין הקליפורני על פרטיות צרכנים כולל את החוק העיקרי לצד התקנות המיישמות אותו.

התקנות קובעות באופן מפורט את החובות המוטלות על עסקים הכפופים ל-CCPA, בהן:

  1. פרטים על הודעות הפרטיות שעסקים נדרשים לתת לנושאי מידע, לרבות הוראות בדבר צורת ההודעות, תוכנן, אופן הצגתן וכיו"ב. ההודעות הנדרשות הן: הודעת פרטיות מפורטת, הודעת פרטיות תמציתית בעת האיסוף הראשוני של מידע אישי, הודעה בדבר זכות נושא המידע להורות שלא למכור מידע עליו והודעת פרטיות על תמריצים והטבות שהעסק מציע בתמורה למידע האישי של הצרכן.
  2. כללים בדבר התוכן החוזי הנדרש להגנת הפרטיות במידע שעסקים בקליפורניה הכפופים ל-CCPA מעמידים לרשות ספקי שירותים שלהם.
  3. הוראות מפורטות בדבר אופן הטיפול והמענה לבקשות נושאי מידע לממש את זכויותיהם לקבל עותק מהמידע, למחקו או להורות שלא למכור את המידע הלאה.
  4. הדרכים בהן יש לאמת את זהות נושא המידע הפונה בבקשה למימוש זכויותיו.