החלה אכיפת חוק הפרטיות של קליפורניה

אולי יעניין אותך גם

החל מאתמול, ה-1 ביולי 2020, משרד התובע הכללי של קליפורניה מוסמך לאכוף את חקיקת הפרטיות החדשה של קליפורניה (California Consumer Privacy Act - CCPA). זאת, אף שהתקנות המיישמות את ה-CCPA, שהתובע הכללי השלים את גיבושן לפני כחודש, טרם פורסמו באופן רשמי ומחייב ועדיין נמצאות בבדיקה ע"י המשרד למשפט מנהלי של קליפורניה.

law.co.il מזכיר כי לרוב, אמצעי האכיפה של ה-CCPA נתונים בלעדית לתובע הכללי של קליפורניה. הוא רשאי להטיל קנסות בשיעור שנע בין 2,500-7,500 דולר על כל הפרה, לאחר שמסר למפר התראה ואפשר לו שלושים יום לתיקון ההפרה. לצד זה, ה-CCPA מעניק לצרכנים עילת תביעה אזרחית רק במקרה של אירועי אבטחת מידע מסוימים הנובעים מהתרשלות של הארגון ביישום אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המידע האישי.

התובע הכללי מסר בהודעה מטעמו כי הוא "מעודד כל תושב קליפורניה להכיר את זכויותיו לפרטיות באינטרנט וכל עסק להכיר את חובותיו". עוד הוא הוסיף כי כל אתר אינטרנט של עסק שכפוף לחוק נדרש לכלול לינק שכותרתו "אל תמכרו את המידע שלי" (law.co.il מעיר כי למעשה החוק דורש זאת רק מעסקים שאכן מוכרים מידע על המשתמש; עסק שלא מוכר מידע באופן זה לא נדרש לכלול לינק כזה). עוד נמסר כי התובע כללי מעמיד לרשות צרכנים ערוץ מקוון להכרת זכויותיהם ולהגשת תלונות על הפרת ה-CCPA. מקור: הודעה לעיתונות של התובע הכללי של קליפורניה.