ביהמ"ש הורה ליאיר נתניהו להסיר 'ציוץ' מטריד נגד ראשי המפגינים

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בירושלים הורה היום ליאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, להסיר 'ציוץ' מטריד שפרסם נגד ראשי המפגינים ולהימנע מלהטריד אותם במשך תקופה של 6 חודשים.

המבקשים, מייסדי עמותת "חוזה חדש", הגישו בקשה למתן צו למניעת הטרדה בעקבות 'ציוץ' שפרסם נתניהו ב"טוויטר". נתניהו פרסם צילום דף של רשם העמותות הכולל את פרטי המבקשים כמייסדי העמותה, לרבות כתובת מגוריהם, ואף הזמין את הציבור הרחב להפגין מתחת לבתיהם של המבקשים. מייסדי העמותה טענו מאידך כי בעקבות הפרסום נערכו הפגנות מול בתיהם של שניים מהם וכי הם קיבלו שיחות טלפון מאיימות.

השופטת דורית פיינשטיין דחתה את הטענות האישיות שהעלה ב"כ של נתניהו ביחס למייסדי העמותה וציינה כי השאלה היחידה העומדת להכרעה היא האם יש לראות בציוץ כהטרדה מאיימת. בית המשפט הדגיש כי חופש הביטוי והזכות להפגין הם נשמת אפה של הדמוקרטיה וכי שני הצדדים נאחזים בטענות הנוגעות לחופש הביטוי, שעה שהמבקשים מובילים הפגנות מול בית רוה"מ ונוקטים בפעולות מחאה נגד מדיניות הממשלה. מנגד גם נתניהו קורא לאחרים לבוא ולהפגין מול ביתם של מייסדי העמותה, וזאת לדבריו מכוח חופש הביטוי.

בית המשפט קבע כי אף שמדובר בחירות יסודית - הרי שיש לחופש הביטוי הגבלות שעה שהשימוש בביטוי פוגע בזולת או מכפיש אותו. לא ניתן להיתלות בטענות לשימוש בזכות זו תוך כדי הטרדה מאיימת. בית המשפט קבע כי הפרסום בהחלט עשוי לפגוע בשלוות חייהם ופרטיותם של המבקשים, וכי נתניהו היה אדיש לאפשרות זו שעה שראה כי חלק מעוקביו קוראים למעשים אלימים ולא גינה זאת בתגובה, ואף לא הסיר את הציוץ כשגילה שהוא מעורר תגובות מדאיגות.

באשר לטענתו של נתניהו כי פרסם מסמך של רשם העמותות שגלוי לציבור, קבע בית המשפט כי יש לבחון את ההיבט הרחב של הפרסום. אין מדובר בפרסום פרטים בהקשר שבו ניתנו, או שימוש בפרטים לצורך הליכים משפטיים, אלא השימוש שנעשה בהם תכליתו הייתה לגרום לכך שיהיו הפגנות בסמוך לביתם של המפגינים בכל עת ושעה. נוסח הציוץ תוך שימוש בפרטים המופיעים בדף רשם העמותות מהווה הטרדה מאיימת.

לסיכום, קבע בית המשפט כי קיים חשש כי נתניהו יחזור ויטריד את מייסדי העמותה ויפגע בפרטיותם ובשלוות רוחם ולפיכך ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת האוסר על נתניהו לפרסם כל דבר שיש בו כדי להטריד את מייסדי העמותה הטרדה מאיימת, לרבות פרטים אישיים שלהם, אף אם ניתן להשיג אותם במאמץ סביר. בנוסף, הורה בית המשפט לנתניהו להסיר את הציוץ המטריד המטריד מדף הטוויטר שלו. לא נפסקו הוצאות. לעיון בהחלטה: ה"ט 20-07-70433 הדס ואח' נ' נתניהו.