חוק "הקורונה הגדול" מחייב מזעור מידע

אולי יעניין אותך גם

צמידות מטרה, אי-שמירת מידע וחובת סודיות - כך קובע חוק הקורונה הגדול (חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020) בהוראותיו העוסקות בשמירת מידע שמתקבל מציבור העובדים, לקוחות, מבקרים, תלמידים וכיוצ"ב במסגרת שאלות הבריאות השגרתיות המחויבות בכניסה לעסקים ומקומות ציבוריים בתקופת הקורונה.

החוק, שהתקבל בקריאה שניה ושלישית בכנסת לפני כשבוע, קובע בפרט כי -

  • המידע ישמש לשם קיום ההוראות המגבילות כניסה למקומות ולתכלית זו בלבד;
  • אם המידע התקבל בתשאול, הוא לא יועלה על הכתב ולא יישמר;
  • אם המידע התקבל בהצהרת בריאות, הוא יימחק בסמוך לאחר הכניסה למקום או לקבלת השירות, ולא יאוחר מ־ 24 שעות מאותו מועד. עד למחיקת המידע תוגבל הגישה אליו ותינתן רק לבעלי תפקידים שהוא דרוש להם לשם הגשמת התכלית;
  • אדם שהגיע אליו מידע לפי הסעיפים האמורים ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית שעבורה נועד.

law.co.il מעיר כי הוראות חוק אלה משקפות גם את העקרונות שעלו מההנחיות שהוציאה רשות הגנת הפרטיות בחודשים הקודמים בנושא שמירת מידע מסוג זה.