הרשות להגנת הפרטיות: תשובות עובדים לשאלון קורונה יכולות להישמר רק לשעות ספורות

אולי יעניין אותך גם

"חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם" - כך מבהירה היום הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

הרקע: בהתאם להוראות הדין המעודכנות, לא חלה יותר על מעסיקים החובה לדרוש מעובדיהם, או מאנשים אחרים הנכנסים למקום העבודה, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי, הכולל פרטים אישיים. המשך הצגת הדרישה בפרסומי משרד הבריאות נעשה בטעות.

ביחס למימוש חובת התשאול של עובדים, הרשות מבהירה כי מעסיק רשאי לבקש הסכמה של עובדיו להשיב על התשאול באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התשאול, בכפוף לתנאים שלהלן: המידע לא ישמר מעבר לשעות ספורות. מעבר לפרק הזמן הקצר הזה, למעסיק לא תהיה כל גישה למידע, והוא לא יעשה בו כל שימוש אחר.