שופט דורש מפייסבוק: המומחה חייב להתייצב בארץ, קורונה או לא

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשת Facebook לדחות דיון שקבוע לחודש יולי בתובענה ייצוגית וקבע כי אין כל מניעה כי המומחה מטעמה יגיע לדיון מארצות-הברית. השופט מנחם רניאל קבע כי צו בריאות העם אינו מונע מהמומחה מטעמה של פייסבוק להגיע לארץ קודם לדיון וכי ככל והמצב ישתנה ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה בעניין.

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי אלי אקסלרוד נגד Facebook Inc ו-Facebook Ireland Ltd, שעניינה בפרצת אבטחת מידע שגילתה פייסבוק בחודש ספטמבר 2018. הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בשם כל משתמשי פייסבוק בישראל שמידע אישי שלהם נחשף או דלף או נמצא בסיכון עקב פרצת האבטחה נשוא ההליך.

השופט רניאל לא הסתפק בדברים לעיל וקבע כי לא צורפה כל החלטה של רשות האוכלוסין האוסרת על כניסה לישראל במועד הדיון וציין כי אזהרת המסע שפרסמה ממשלת ארה"ב היא אינה מחייבת וכי לא ייתכן כי דיונים בישראל ייקבעו לפי אזהרות מסע מארה"ב, רק בשל כך שפייסבוק בחרה להגיש חוות דעת מומחה מארה"ב. השופט רניאל הוסיף כי אם יידרש המומחה להישאר בבידוד לאחר חזרתו מהעדות בישראל, עדותו לא תיפגע וכי במידה והכנסתו תיפגע, יוכל לדרוש את שכרו מפייסבוק.

בית המשפט הבהיר כי אם החברה בה מועסק המומחה אוסרת עליו לטוס מסחרית לישראל, המשמעות היא כי לא יתייצב לחקירה נגדית על חוות דעתו וכי חוות הדעת תיפסל. במענה לטענת פייסבוק כי ספק אם ניתן להשיג טיסה מקליפורניה לישראל, המחיש השופט והציג מספר טיסות בהן יכול היה המומחה לרכוש כרטיסים [לעיון בהחלטה: ת"צ 7322-10-18 אקסלרוד נ' Facebook Ireland Inc ואח' (ניתנה ביום 9.6.2020)].