ערב הסעודית: הנחיות חדשות לשימוש בבינה מלאכותית

הרשות למידע ובינה מלאכותית בערב הסעודית פרסמה הנחיות לממשלה ולציבור לשימוש בטוח בבינה מלאכותית יוצרת  GAI - Generative AI). בינה מלאכותית יוצרת מאומנת על כמויות גדולות של מידע ומסוגלת להפיק תוכן חדש, כגון טקסט או תמונות.

ההנחיות לממשלה באות לוודא כי עיבוד מידע ממשלתי על ידי GAI עולה בקנה אחד עם החקיקה והמדיניות הנוכחית לגבי ניהול מידע, פרטיות, אבטחת מידע, קנין רוחני וזכויות אדם. ההנחיות מציינות את העקרונות האתיים של הבינה המלאכותית היוצרת ובהם הוגנות, אמינות ובטיחות, שקיפות, אחריות, פרטיות ואבטחת מידע, אנושיות, יתרונות חברתיים וסביבתיים, יתרונות השימוש בבינה מלאכותית והסיכונים הכרוכים בה.

ההנחיות לציבור מתייחסות לפיתוח ושימוש אחראי בבינה מלאכותית יוצרת על ידי הציבור, לרבות מפתחים ומשתמשים. הנחיות אלה מפרטות את יתרונות השימוש ב-GAI, העקרונות האתיים של הבינה המלאכותית המוזכרים לעיל והסיכונים הכרוכים בה. מקור: Data Guidance