צרפת: אסור למשטרה להשתמש ברחפנים לניטור הוראות קורונה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון בצרפת הורה להפסיק להשתמש ברחפנים לאיתור הפרות של הוראות משרד הבריאות הצרפתי בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה. 

בעתירה שהוגשה לבית המשפט על ידי עמותת La Quadrature du Net ("לרבע את הרשת" בתרגום חופשי) והליגה לזכויות אדם, נטען שהשימוש שעושה המשטרה ברחפנים כדי לאכוף את הוראות משרד הבריאות בצרפת האוסרות על התקהלויות ועל סגר כללי ואיסור יציאה מהבתים בגלל הקורונה, מפר את הזכות לפרטיות. המשטרה הדגישה בתשובה שמטרת השימוש ברחפנים אינה לאתר מפרים בודדים אלא לקבל מידע כללי על אודות התקהלויות והפרות של הוראות משרד הבריאות באזורים מסוימים כדי להקצות טוב יותר את כוחות המשטרה באזורים אלה.   

בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי השימוש ברחפנים עולה כדי "עיבוד מידע אישי" כמשמעו בחקיקה האירופאית החלה על הפרטיות, ה-GDPR. בית המשפט הסביר כי ברחפן מותקנת מצלמה המאפשרת לאסוף נתונים מזהים על מי שהיא מצלמת. על-פי פסק-הדין, עצם האפשרות לזהות אדם מסוים באמצעות הרחפן עולה כדי עיבוד מידע אישי, גם אם בפועל לא מתבצע זיהוי. 

בית המשפט הבהיר עוד כי תחת ה- GDPR עיבוד מידע אישי כפוף לקיומו של בסיס חוקי לעיבוד המידע, וכי השימוש ברחפנים בהיעדר הוראת חוק מפורשת המורה על עיבוד מידע כאמור, מהווה הפרה של חובה זו. בית המשפט מצא עוד כי השימוש ברחפנים לקה גם בחוסר שקיפות בהעדר הודעה לציבור והבהרה מספקת לגבי מטרות השימוש במידע.

law.co.il מזכיר כי גם בישראל השתמשה המשטרה ברחפנים לניטור חייבי בידוד. בעקבות פניית מומחים למשטרה שהתריעו מפני הפגיעה בפרטיות הכרוכה בשימוש כזה, פירסמה היועצת המשפטית של משטרת ישראל הנחיות  הקובעות, בין השאר, שהשימוש ברחפן ייעשה רק בהסכמת חייב הבידוד ומבלי להקליט את הצילומים.