מומחי פרטיות: שימוש ברחפנים לבדיקת חבי בידוד - פגיעה קשה בפרטיות

אולי יעניין אותך גם

שורת מומחי פרטיות וטכנולוגיה פנו היום במכתב לניצב מוטי כהן, מ"מ מפכ"ל המשטרה, בבקשה לקבל הבהרות בנוגע לפרסומים לפיהם משטרת ישראל משתמשת ברחפנים כדי לוודא שמי שחב בבידוד בעקבות מגע עם חולה קורונה או מפני ששב בחו"ל, אכן נמצא בכתובת שבה הוא אמור לשהות. הפונים מבקשים מהמשטרה לנמק את השימוש בכלי זה, להבהיר אילו אמצעים ננקטו כדי למזער את הפגיעה בפרטיות וכן כי תפרסם נהלים בנושא.

במכתבם, המומחים מזכירים כי דרך המלך היא לבחור באמצעים שפגיעתם בפרטיות היא הפחותה ביותר והם מבקשים להבין מדוע עלה הצורך להפעיל רחפנים אחרי שבועות שבהם המשטרה מנטרת את מקום הימצאם של חבי בידוד באמצעים פולשניים-פחות, ואף מביאה לנקיטת הליכים נגד מי מהם שנחשדים בהפרת בידוד.

המכתב מדגיש כי "צילום משמים אל תוך תוככי דירתו הפרטית של אדם עולה כדי פגיעה קשה ביותר בפרטיותו. אנו סבורים כי אין לאפשר פגיעה כזו ללא צו בית משפט. אי אפשר גם להסתפק ב"תיאום" עם המצולם: חוק הגנת הפרטיות קובע שאין פוגעים בפרטיותו של אדם בלא הסכמתו, הנדרשת להיות מדעת ומתוך רצון חופשי. מלכתחילה, קבלת הסכמה מתוך רצון חופשי לפעולה של רשות חוק היא בעייתית שכן דרכו של האזרח להירתע מעימות עם המשטרה. כשאין טורחים לקבל הסכמה מלכתחילה אלא מסתפקים "בדרך כלל בתיאום", הבעיה מחריפה".

המומחים מפנים גם להמלצות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מלפני שבועיים ימים, שעניינן בהפעלת רחפנים באזורים ציבוריים, ולפיכן יש לצמצם ככל האפשר צילום ואיסוף מידע אישי מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים. 

גילוי נאות: בין החתומים על המכתב גם עו"ד חיים רביה.