משרד המשפטים מתכנן: צוואה בוועידת וידאו לימי קורונה

משרד המשפטים פרסם היום להערות הציבור טיוטה של הוראת שעה המתקנת את תקנות הנוטריונים [טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), התש"ף-2020], באופן שיאפשר, לאור משבר הקורונה, לעשות צוואה עם נוטריון באמצעי טכנולוגי. 

כיום סעיף 22 לחוק הירושה מסדיר את הדרך לערוך צוואה בפני רשות. משבר הקורונה, ומגבלות התנועה וההתכנסות בעקבותיו, הובילו לקושי בעריכת צוואה באופן זה. לפיכך, טיוטת הוראת השעה שגיבש משרד המשפטים מבקשת לאפשר למי שמבקש לערוך צוואה, ונמצא במדינת ישראל, לעשות צוואה בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי, בכפוף לתיעוד אודיו-ויזואלי של עריכת הצוואה וכן של המפגש המקוון בין הנוטריון למצווה, אותו הנוטריון מחויב לשמור באופן מהימן ומאובטח. 

תוקף הוראת השעה, אם תאושר, הוא שלושה חודשים מיום פרסומן. קבלת הערות לטיוטת הוראת השעה תתאפשר עד ליום 3.5.2020, באמצעות אתר משרד המשפטים.