המשטרה קובעת הגבלות על הפעלת רחפנים לבדיקת חייבי בידוד

אולי יעניין אותך גם

המשטרה תונחה לפעול על פי הכללים הבאים בהפעלת רחפנים כדי לבדוק שחייבי בידוד שנחשפו לחולי קורונה אכן נמצאים במקום הבידוד שעליו התחייבו:

  • השימוש ברחפנים ייעשה אך ורק בהסכמת חב הבידוד.
  • יש להימנע מכריזה באמצעות הרחפן החושפת את מצבו של חב הבידוד בפני סביבתו והשיח מולו יתקיים באמצעות הטלפון.
  • לא יצולמו מרחבים פרטיים. המצלמה תופעל רק בזמן שהיא מכוונת כלפי חב הבידוד.
  • לעניין הימנעות מצילום בית חב הבידוד - מטבע הדברים צילום חב הבידוד עלול לחשוף חלק ממרחב הבית בו יצולם. בהתחשב בעובדה שהשימוש ברחפן מחליף הגעה פיזית של שוטר לביתו של חב הבידוד, המשטרה אינה סבורה כי הפעלת הרחפן מרחיבה את הפגיעה בפרטיותו של חב הבידוד אלא להפך, מצמצמת את הצורך בכניסת שוטרים לבניין ובכך מצמצמת את חשיפת חב הבידוד בפני שכניו. עם זאת הצילומים או ההקלטות לא יישמרו, למעט במקרים בהם קיים חשד לפלילים.

כך נאמר במכתב  ששלחה אתמול היועצת המשפטית של המשטרה, תנ"צ עו"ד איילת אבישר, בתשובה לפנייתם של קבוצת מומחי פרטיות וטכנולוגיה שביקשו לקבל הבהרות באשר לשימוש של של משטרת ישראל ברחפנים לצורך אכיפת חובת הבידוד.  לדברי תנ"צ אבישר, השימוש ברחפנים לצורך זה לא נועד להחליף את השימוש באמצעי האיכון הסלולרי אלא להשלימו, שכן איכון סלולרי מאפשר אכיפה רק כלפי חבי בידוד בעלי מכשיר סלולרי הנושאים אותו עימם. לפי תפיסת המשטרה, השימוש ברחפנים נועד לתת מענה למקרים בהם האיכון הסלולרי אינו מספק. בנוסף, האיכון הסלולרי נערך רק באופן מדגמי ולכן יש צורך בבדיקה פיזית בבתי חבי הבידוד. השימוש ברחפנים נועד לייעל פעילות אכיפה זו.

השימוש ברחפנים למטרה זו ההחל רק בשבועות האחרונים ולדברי המכתב נמצא עדיין בשלבי לימוד וכי טרם גובש נוהל סדור בנושא. עו"ד אלישר הדגישה בסיום מכתבה כי השימוש ברחפנים הוא נסיוני וקצר מועד ולפיכך ההנחיות שניתנו בשלב זה הן הנחיות ראשוניות בלבד שייבחנו שוב בהמשך.