המשטרה ביצעה 7,228 איכונים טכנולוגיים של חבי בידוד. 920 נמצאו מפרים לכאורה

אולי יעניין אותך גם

מתוך 7,228 איכונים טכנולוגיים שביצעה המשטרה אחר מיקומם של חייבי בידוד - 6,308 נמצאו מתאימים, הווה אומר שוהים בכתובת שבה נרשמו במשרד הבריאות ולכן נמחקו ממאגרי המשטרה. ביחס ל- 920 (12.7%) הופיעה אי התאמה ראשונית המחייבת בדיקה והם מפרים לכאורה של חובת הבידוד. עד כה ניתנו רק 254 קנסות על הפרת חובת הבידוד. כך מסרה סנ"צ איה גורצקי (עו"ד) ממשטרת ישראל בועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הדנה בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020. על-פי ההצעה תוסמך המשטרה לקבל נתוני מיקום של חייבי בידוד בלא צורך בצו שופט.

לדברי סנ"צ גורצקי, 920 החייבים בבידוד שנמצאו לא מתאימים מתחלקים כך -

  •  43% מתוך הקבוצה אוכנו מחוץ לביתם, חד משמעית ובלא טעות, אבל בסופו של דבר - אחרי שסיפקו הסבר שלא הניח את דעת המשטרה - הגיעה ניידת לביתם והם אותרו בו. "אותם אנשים הפרו את חובת הבידוד אבל הורתעו וחזרו למקום הבידוד ואנו מאמינים שכרגע מצייתים לחובת הבידוד. בסופו של דבר לא קיבלו דוחות ולא נפתח נגדם הליך פלילי", אמר סנ"צ גורצקי.
  • 24% שהו בכתובת אחרת מזו שעליה הצהירו. הם החליטו לשנות את מקום הבידוד מבלי לעדכן את הכתובת באתר משרד הבריאות. ניתנו להם 24 שעות לעדכן את הכתובת החדשה באתר המשרד לאחר שהוזהרו שאם לא יעדכנו יקבלו קנס של 3,000 ₪ בגין הפרת חובת דיווח. עד כה ניתנו סה"כ 14 דוחות על הפרת חובת דיווח.
  • 12% מסרו טלפונים אחרים.
  • 9% טוענים שסיימו את חובת הבידוד אף שהם רשומים עדין במשרד הבריאות, לדעתם בשגגה. גם במצב זה המשטרה מפנה אותם להסדרה מול משרד הבריאות.
  • 8% אובחנו כחולים ועברו למלון או בית חולים. אותם המשטרה עוזבת לנפשם.
  • 4% לא ענו לטלפונים ולא אותרו בכתובותיהם: "הם אוכלוסיית סיכון ומועברים לכלים של פתיחה בחקירה וניסיון לאתרם בנפרד", מסרה סנ"צ גורצקי. המטרה היא לשלוח את השוטרים רק במקרים של אין ברירה מפני שסכנים אותם בעצם הבדיקה. עד לא מכבר ביצעה המשטרהו 900-800 ביקורי בית ביום, וזאת כשהיו עשרות אלפי חבי בידוד. 

לאחר שבמהלך הדיון התברר כי המשטרה מקבלת ממשרד הבריאות את הרשימה המלא של חייבי הבידוד מידי יום ומתוכה בוחרת באופן אקראי 500 שייבדקו, תהה ח"כ יואב סגלוביץ (יש עתיד) מדוע משרד הבריאות אינו מעביר למשטרה רק את הרשימה האקראית של מי שמיקומם יאוכן באותו יום. בתשובה אישרו נציגי משרד הבריאות והמשטרה אישרו שניתן לעשות זאת כך.

יו"ר הוועדה, ח"כ (חוסן לישראל) גבי אשכנזי, סיכם באומרו כי יש להגדיר בהצעת החוק באופן ברור יותר על מי יבוצע האיכון, בהתחשב בכך שבפועל הוא מבוצע על מי שדיווחו כדין שהם נמצאים בבידוד בביתם. "אנחנו מודאגים שאנחנו מבקשים אמצעי בקרה של חדירה לפרטיות על 20% הנורמטיביים [מי שמדווחים על כך שהם בבידוד - ח.ר.]. במיוחד אנו מודאגים כי רק 5% מתוך ה-20% הם מפרי חוק."