סקירה השוואתית - מעקב טכולוגי אחרי חולי קורונה בישראל ובעולם

אולי יעניין אותך גם

ד"ר תהילה אלטשולר-שוורץ ועו"ד רחל ארידור-הרשקוביץ מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ערכו שתי סקירות השוואתיות של איסוף נתונים דיגיטליים ומעקב אחר אזרחים במסגרת המאבק בקורונה, בישראל ובעולם. סקירה אחת נערכה ב-22 במרץ והשניה מעודכנת ל-31 במרץ. שתי הסקירות הוגשו לועדת המשנה לשירותים חשאיים של הכנסת, המפקחת על הפעלת סמכויות השב"כ לסייע למשרד הבריאות באיתור נתיבי התנועה של חולי קורונה והאנשים עימם נפגשו (שהם לפיכך בסיכון הידבקות בעצמם).

סקירה השוואתית נוספת של מדיניות ציבורית בארץ ובעולם בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ערכו עמית גינזבורג, פרופסור אורה פלטיאל ופרופסור חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה עבור המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר). הסקירה מקיפה גם אמצעי איכון בכ-35 מדינות (טור 12 למעיינים בגיליון האלקטרוני המלא).