חקיקה חדשה במדינת וושינגטון מסדירה שימושים ממשלתיים בטכנולוגיות זיהוי פנים

אולי יעניין אותך גם

רשויות ציבור ידווחו באופן קבוע על שימוש שהן עושות בטכנולוגיה לזיהוי פנים ויבצעו בדיקות שגרתיות לבחינת רמת הדיוק של מערכות כאלה – כך מורה חוק חדש שהתקבל במדינת וושינגטון בארצות-הברית. עוד קובע החוק כי שימוש במערכות מבוססות זיהוי פנים טעון צו שיפוטי אלא אם מדובר במקרה חירום. החוק גם מקים צוות עבודה ייעודי לבחינת השימוש בטכנולוגיה על ידי רשויות ממשלתיות במדינה.

כאמצעי איזון לסיכון הנובע מזיהוי שגוי, החוק מורה כי גופים ציבוריים המפעילים מערכת לזיהוי פנים לשם קבלת החלטות בעלות השלכות משפטיות יכפיפו את ההחלטה האוטומטית לבדיקה אנושית. זאת, בין היתר לאור מחקרים שמצאו כי מערכות כאלה מזהות נשים ובני מיעוטים ברמת דיוק נמוכה יותר מגברים לבנים ואף עלולות לגרום לתוצאות מפלות. החקיקה המדינתית בוושינגטון מציבה את המדינה הצפון מערבית בארצות-הברית כחלוצה באסדרת השימוש בטכנולוגיה לזיכוי פנים. מקור: גיק-ווייר (מאת: מוניקה ניקלסברג).