משרד המשפטים: יש לאזן את הזכות לפרטיות אל מול הזכות לחיים

אולי יעניין אותך גם

לפני כ-6 ימים פנו שורת מומחי פרטיות וטכנולוגיה לרשויות המדינה והביעו חשש וכן ושורת שאלות הנוגעות להפעלת תקנות שעת חירום החדשות, המסמיכות את השב"כ לעקוב אחר תנועת חולים בנגיף הקורונה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים. ביום 19.3.2020 ניתנה תשובת משרד המשפטים, באמצעות עו"ד ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה.

בתשובתו, ציין משרד המשפטים כי התפרצות נגיף הקורונה מציבה בפני מדינות העולם, לרבות ישראל, אתגר חסר תקדים ומחייבת נקיטת צעדים מרחיקי לכת במגוון תחומי החיים כדי להגן על שלום האזרחים, בריאות הציבור ועל יציבותן הכלכלית והחברתית. עו"ד לימון מבהיר בתשובתו כי המהלך, שיזם משרד הבריאות, לווה כבר מראשיתו ע"י הייעוץ המשפטי לממשלה, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלבנטיים. 

עו"ד לימון מציין כי אף בשעת חירום כגון זו, על הממשלה לפעול במסגרת גבולות הדין, וכך גם נעשה בפועל: "התקיים כל העת שיח של גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המקצוע והדרג המדיני, על מנת להבטיח כי האמצעים שיינקטו ישמשו כדרישת הדין לתכלית ראויה; באופן שאינו פוגעני מעבר לנדרש; ותוך איזון בין האינטרס הלאומי של הגנה על שלום הציבור ובריאותו לבין זכויות האדם, ובראשן הזכות לפרטיות".

משרד המשפטים הדגיש עוד כי במסגרת גיבוש ההסדר הנדון ניתן משקל רב ומשמעותי, בכל שלב ושלב, לצורך בהגנה מרבית לזכות לפרטיות ולהצדקות כבדות המשקל הדרושות לשימוש באמצעים הפוגעים בה. ואולם, ככל זכות, אף הזכות לפרטיות אינה מוחלטת ויש לאזנה אל מול זכויות ואינטרסים חשובים אחרים ובראשם הזכות לחיים והאינטרס בשמירה על חיי הציבור ובריאותו הנגזר ממנה.

לסיכום, מציין משרד המשפטים כי התקנת תקנות שעת חירום היא מטיבה הליך שאינו מיטבי אך נדרש לצורך שעת חירום וצירוף נסיבות שהתרגשו עלינו. "ברם, גם בשעת חירום, ואולי אף ביתר שאת, רשויות המדינה ממשיכות להיות כפופות לעקרון שלטון החוק. יש להדגיש כי קיומו של מצב חירום אינו עילה להתעלמות מכללים משפטיים אשר נקבעו כדין, ואלה ממשיכים לחול במלוא אונם. בהתאם לכך, ובשים לב לאיום רחב ההיקף המונח לפתחה של מדינת ישראל בימים אלה, נקבע על ידי הממשלה ההסדר הנדון, לשם מתן מענה אפקטיבי בהתאם לעמדת גורמי המקצוע הנוגעים בדבר, תוך הנחת הסדרי פיקוח ובקרה וגידור הסמכויות הרלוונטיות, באופן המבטיח את צמצום הפגיעה בזכויות ככל שניתן ולפי כל דרישות הדין. הייעוץ המשפטי לממשלה ימשיך ללוות את המאמצים הכבירים הנעשים בימים אלה לבלימת התפשטות מגיפת הקורונה ולפעול למען ההגנה המירבית על זכויות הפרט".