אירופה: שימוש במיקום סלולרי למאבק בקורונה - רק במקרים חריגים

אולי יעניין אותך גם

שימוש בנתוני מיקום היסטוריים של מנויים ברשת סלולרית לצורך מאבק בהתפשטות הקורונה מותר במקרים חריגים בלבד ובכפוף לעיקרון המידתיות - כך מבהירה הודעה שפרסם אתמול פאנל הרגולטורים האירופאים לפרטיות (European Data Protection Board - EDPB). לפי הודעת הפאנל, ממשלות צריכות להעדיף שימוש בנתוני מיקום אנונימיים, למשל נתונים מצרפיים ("מידע קרטוגרפי"), המלמדים על ריכוזי אוכלוסין באזורים מוגדרים. זאת על פני שימוש בנתונים מזוהים של מנויים.

בהעדר יכולת להשתמש באופן אפקטיבי בנתונים אנונימיים, רשאיות מדינות האיחוד האירופי לחוקק הוראות המתירות שימוש בנתוני מיקום לצורך הגנה על בטחון הציבור. חקיקה כזו חייבת ליישם אמצעי הגנה ובראשם מידתיות. חדירה לפרטיות, כמו איסוף נתוני מיקום של מנויים ברשת הסלולרית, מחייבת אמצעי פיקוח והגנה מיוחדים, כמו גם מזעור היקף איסוף ושימוש במידע, משך העיבוד שלו וציות לעיקרון צמידות המטרה. law.co.il מעיר כי טענות דומות לאלה על פגיעה בלתי מידתית בזכות החוקתית לפרטיות נשמעו בעתירות שהוגשו השבוע לבג"צ נגד התקנות למעקב אחרי חולי קורונה.

הודעת הפאנל האירופאי מדגישה עוד כי עיבוד מידע רפואי בקשר לתחלואה וסיכוני קורונה ע"י מעסיקים כפוף לעיקרון המידתיות ומזעור המידע המעובד. השאלה אם למעסיק מותר לערוך בדיקה רפואית לעובד המתייצב לעבודה תלויה בחקיקה הלאומית בכל מדינה. מעסיקים רשאים לעשות זאת רק אם החקיקה הלאומית מחייבת אותם בכך. מעסיקים גם רשאים להזהיר עובדים מפני עובד שחלה בקורונה אך עליהם לעשות זאת תוך מסירת המידע המינימלי הנדרש למטרה זו. אם יש צורך לנקוב בשם העובד שחלה והחוק הלאומי מאפשר זאת - יש ליידע את העובד מראש על הכוונה לעשות זאת ולהקפיד בכבודו.