הכנסת לא אישרה (עדין) את הסמכת השב"כ לעקוב אחרי חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

ועדת השירותים החשאיים פוזרה לפני שאישרה את החלטת הממשלה להסמיך את השב"כ לאתר את נתיבי התנועה של חולי קורונה והאנשים שעימם נפגשו. כך מדווח הארץ (מאת יהונתן ליס). המשמעות היא שהחלטת הממשלה לא נכנסה עדיין לתוקף מפני שהיא ניתנה מכוח סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי הקובע כי אחד מתפקידי האירגון הוא "פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה". על פי הדיווח הדיון בוועדה התמשך עקב הערות מומחי ביטחון ובריאות, ויושב הראש, ח"כ (רא"ל מיל.) גבי אשכנזי, סירב לדרישת הממשלה לאשר את המהלך בלי דיון. המשך הדיון יתקיים רק לאחר שתוקם ועדה חדשה. לדברי הדיווח, בצעד חריג יתפרסם פרוטוקול של הדיון שהתקיים היום.

ועדת המשנה הזמנית למודיעין ושירותים חשאיים, של ועדת החוץ והביטחון הזמנית בכנסת, בראשות ח"כ והרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (מיל') גבי אשכנזי (כחול לבן), קיבלה היום ב-13:05 את בקשת הממשלה לדיון ב"הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש". 

דובר הוועדה מסר כי על אף שהבקשה לדיון הגיעה בעיתוי זה, הנחה יו"ר הוועדה את מנהל הוועדה לפנות לאישור קיום הדיון, כמתחייב בכנסת מעבר, ולכינוס חברי הוועדה והגורמים הרלוונטיים – אישור זה התקבל בשעה 14:20, כשעה וחצי לתום הכנסת ה-22 ופיזורה של הוועדה הקיימת.

לפי הודעת הדובר, הממשלה דנה בנושא שעות ארוכות, במספר דיונים, ויו"ר הוועדה הנחה כי הוועדה לא תאשר את ההסמכה המבוקשת ללא הבנה מלאה של תמונת המצב והצורך העומדים בבסיס הבקשה. הוועדה, כאמור, מכונסת עתה (16.3.2020 בשעה 15:50 לערך) במטרה ללמוד לעומק את הבקשה, לשמוע את גורמי המקצוע, ולאפשר לחברי הכנסת לבחון את נחיצותה, היקפה ונקודת האיזון המתבקשת בין שמירת בריאות הציבור לשמירת זכויות הפרט.

לבקשתו של יו"ר הוועדה, ועל דעת חבריה, הוחלט כי באופן חריג ביותר לוועדת משנה, הרי שחלק מן הדיון יהיה לא חסוי, באופן בו פרוטוקול חלק זה של הדיון יהיה גלוי לעיון התקשורת והציבור. הוועדה פנתה לאישור קיום דיון במליאת הוועדה על נושא נגיף הקורונה כבר מספר פעמים, אך דיון זה לא אושר.

הודעת דובר הוועדה מוסרת כי ככל שלא יושלם הדיון עד לתחילת השבעת הכנסת ה-23 (היום ב-16:00), הוועדה ממליצה להקים ללא דיחוי ועדת חוץ וביטחון בכנסת החדשה, וועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים, על מנת שניתן יהיה להמשיך את הדיון החשוב בהקדם.