חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (CCPA) מתחיל היום ומשתרע גם על חברות ישראליות רבות

אולי יעניין אותך גם

היום נכנס לתוקפו חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה - California Consumer Privacy Act  - CCPA - המטיל על ארגונים רבים חובות מורכבות בתחום הפרטיות. הוא חל על כל ארגון למטרות רווח, בין אם מאוגד בקליפורניה, במדינה אחרת בארצות הברית, או אפילו מחוץ לארצות הברית, כולל בישראל, המקיים את כל התנאים הבאים:

  1. הארגון מקיים עסקים במדינת קליפורניה.
  2. הארגון אוסף או מעבד באופן ישיר או עקיף מידע אישי על יחידים ('צרכנים') תושבי בקליפורניה, והוא קובע, בעצמו או בצוותא עם גורמים נוספים, את מטרות השימוש במידע והאמצעים לעיבוד המידע.
  3. הארגון מקיים אחד או יותר מאלה:
  • הכנסתו השנתית ברוטו עולה על 25 מיליון דולר
  • הוא רוכש, מקבל או מוכר מידע אישי על אודות 50,000 או יותר יחידים המתגוררים בקליפורניה.
  • הוא מפיק למעלה מ-50 אחוז מהכנסתו השנתית ממכירה של מידע אישי אודות יחידים המתגוררים בקליפורניה.

חברה הכפופה לחוק החדש חייבת למסור לצרכנים שורה של הודעות וגילויים על נוהגי הפרטיות שלה ולאפשר לצרכנים להגיש מגוון בקשות בעניין המידע האישי שחברה מחזיקה עליהם. החוק גם מסדיר מכירה של מידע אישי על צרכנים וכלולות בו חובות לשמירת תיעוד על בקשות ופניות צרכנים למימוש זכויותיהם. החוק גם מחייב היערכות חוזית מתאימה בין החברה לבין ספקיה המעורבים בעיבוד מידע.

אכיפת החוק מסורה בעיקרה לתובע הכללי של מדינת קליפורניה, שלפני חודשים אחדים פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות ליישום החוק. התקנות בנוסחן הסופי צפויות להתפרסם ברבעון הראשון של השנה וסמכויות האכיפה של משרד התובע הכללי יכנסו לתוקף רשמי ב-1.7.2020.