קליפורניה: טיוטת תקנות לישום חוק הגנת הפרטיות החדש

אולי יעניין אותך גם

התובע הכללי של קליפורניה פרסם בימים האחרונים להערות הציבור טיוטה של התקנות לישום החוק המדינתי החדש על פרטיות צרכנים (California Consumer Privacy Act - CCPA). כזכור, החוק מאפשר לתושבי קליפורניה לעיין במידע שחברות מחזיקות עליהם, לדרוש את מחיקתו, לקבל הבהרות על גורמים אחרים אליהם נמכר המידע ולדרוש שחברות יחדלו ממכירת המידע הלאה. החוק נחקק בחופזה ביוני 2018, זכה לתיקון חקיקה מספר חודשים לאחר מכן, וכן לתיקון נוסף לאחרונה ממש.

טיוטת התקנות שפורסמו כעת עוסקת בחמישה נושאים עיקריים, ונלווים לה דברי הסבר מקיפים:

  1. האופן שבו עסקים נדרשים להודיע לנושאי מידע על זכויותיהם לפי החוק, בארבעה סוגי הודעות פרטיות: בעת איסוף המידע, הודעה כללית על הזכות של נושא המידע להורות שמידע אישי עליו לא ימכר לגורמים חיצוניים, הודעה על תמריצים כלכליים שהעסק מציע לנושאי מידע כדי שיאפשרו לו למכור את המידע וכן מדיניות פרטיות כללית.
  2. הדרכים בהן עסקים נדרשים לאפשר פניות של נושאי מידע המבקשים לממש את זכויותיהם לפי החוק ודרכי הטיפול בפניות כאלה.
  3. האופנים בהם עסקים נדרשים לאמת את זהות נושאי המידע הפונים בבקשה לממש את זכויותיהם לפי החוק.
  4. אופן ישום החובות החלות על עסקים לקבלת הסכמה מפורשת מנושאי מידע בגילאים 13-16 ומהוריהם של נושאי מידע שגילם צעיר מ-13.
  5. הבהרות בדבר נוהגים עסקיים שיחשבו כאפליה אסורה על יסוד החלטתו של נושא מידע להסכים או לסרב לאפשר מכירת מידע עליו.

התקנות זמינות להערות הציבור שיתקבלו עד לתחילת דצמבר. לאחר מכן יחלו במשרד התובע הכללי לגבש את התקנות הסופיות שצפויות להכנס לתוקף ב-1.7.2020, מועד תחילת האכיפה של חוק הפרטיות של קליפורניה, חצי שנה אחרי שייכנס לתוקף רשמי (1.1.2020).

מקור: הודעת התובע הכללי של קליפורניה על פרסם טיוטת התקנות.