אירופה: אסור להעמיד ספרים אלקטרוניים משומשים לרשות גולשים באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

מי שבידיו עותק מורשה של ספר אלקטרוני לא רשאי להעמיד אותו לרשות אחרים - כך פסק בית המשפט האירופי בסכסוך של מו"לים מהולנד שדרשו להוציא צו מניעה נגד מועדון ספרים מקומי שמאפשר למנוייו להוריד מגוון ספרים אלקטרוניים 'משומשים' לקריאה. לפי החלטת בית המשפט, מועדון הספרים המאפשר הורדה ספרים לא מנצל את זכות "ההפצה" (Distribution Right) של הספר אלא את זכות העמדה לרשות הציבור (Communication to the Public). לפי הדירקטיבה האירופית על זכויות יוצרים, למו"ל שמורה הזכות לאסור על ההעמדה לרשות הציבור, אך אינו רשאי לאסור על הפצה, מאחר שהפצתו הראשונה של הספר ממצה את זכות המו"ל לשלוט בהפצות משניות. משכך, רשאים המו"לים לאסור על העמדה לרשות הציבור של ספרים אלקטרוניים במתכונת שביצע מועדון הספרים.

בית המשפט האירופי הסתמך בין היתר על כך שהכלל על מיצוי הזכויות בעת המכירה הראשונה נועד לחול על חפצים פיזיים המגלמים יצירות, כמו ספרים מודפסים, ולא על עותקים ממוחשבים. הסיבה לכך טמונה באינטרסים של בעלי הזכויות לקבל תמלוגים משימוש חוזר בספרים אלקטרוניים, שבניגוד לספרים פיזיים, איכותם לא נשחקת בהחלפה מרובה של ידיים. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט האירופי.

law.co.il מזכיר כי לפני שנים פסק בית המשפט האירופי כי מותרת מכירה חוזרת של תוכנה ע"י רוכש הרישיון, וכי אסור ליצרני תוכנה לאסור מכירה כזו ברישיון השימוש.