אירופה: מותרת מכירה חוזרת של תוכנה

אולי יעניין אותך גם

בפסק-דין שניתן לאחרונה בבית המשפט האירופי (ה- ECJ), אומץ העיקרון הידוע כ"דוקטרינת המכירה הראשונה" שעל-פיו ניתן לקיים מסחר "יד שנייה" בתוכנות. פסיקת ביהמ"ש האירופי, שעסקה בסכסוך בין ענקית התוכנה אורקל לבין חברה העוסקת במסחר "יד שנייה" בתוכנות, למעשה אוסרת על יצרנים לכלול ברשיונותיהם סעיפים המגבילים מכירה חוזרת של התוכנה. לטעמו של ביהמ"ש, בהענקת רישיון לעותק של תוכנה, היצרן ממצה את זכותו לשלוט בלעדית על המשך ההפצה של אותו עותק. בית המשפט גם דחה את בקשתה של ענקית התוכנה שלא להחיל את זכות המכירה החוזרת על תוכנות שנרכשו בהורדה ברשת. עם זה, בית המשפט פסק כי במידה והרישיון שבידי הרוכש מיועד למספר רב של משתמשים, הרוכש אינו יכול לפצל את הרישיון כדי לסחור בכמות שנותרה בלתי מנוצלת. פסק הדין מהווה תקדים אירופי בתחום המסחר ברשיונות תוכנה, ועומד בניגוד מובהק לפסק הדין שניתן בנושא זה בבית המשפט הפדראלי בארצות-הברית וצמצמם את היקפה של "דוקטרינת המכירה הראשונה" ביחס למכירת תוכנות בארצות-הברית. מקור: ComputerWorld.