הנהלת בתי המשפט קבעה נוהל לטיפול בפרסומים פוגעניים על שופטים

אולי יעניין אותך גם

הנהלת בתי המשפט קבעה נוהל חדש העוסק באופן הטיפול בפרסומים פוגעניים נגד שופטים ברשת האינטרנט. לפי הנוהל, הנהלת בתי המשפט תמנה גורם שתפקידו לרכז את הטיפול בנושא, כאשר פרסומים רלוונטיים יהיו כאלה שיש בהם "כדי לפגוע ביכולתו של השופט למלא את תפקידו כראוי או לפגוע בכך בתפקודה של הרשות השופטת". הנוהל דורש גם כי הפרסום יכלול "השמצה, ביזוי, גידוף או העלבה של השופט או של בני משפחתו, ועל פי תוכנו יש בו כדי לפגוע, קרוב לוודאי, באופן ממשי במעמדו של השופט בעיני הציבור ובאופן שיש בו להביא לפגיעה משמעותית במערכת המשפט".

בהתאם לנוהל, הנהלת בתי המשפט לא תטפל בפרסומים פוגעניים כלליים, אלא רק בפרסומי רשת המשמיצים באופן אישי שופט, והנוגעים לצנעת חייו או לענייניו הפרטיים. כאשר מדובר בשופטים זוטרים השכיחות לטיפול בפרסומים פוגעניים תהיה גבוהה יותר, משום שככל שמדובר בגורם בכיר שנפגע, מצופה סיבולת גבוהה יותר ביחס לביטויים מסוג זה.

בעבר הנהלת בתי המשפט נהגה לפנות במישרין למפרסם התוכן הפוגעני בדרישה להסיר את הפרסום. לפי הנוהל החדש יידרשו מספר שלבים מקדימים טרם שיגור דרישת ההסרה. דרישת ההסרה תופנה למנהל אתר האינטרנט או הרשת החברתית, בהתאם לנוסח הבא - "אבקש להפנות את תשומת-לבך לכך שבאתר המופעל על-ידך, פורסמה התבטאות שיש בה כדי לפגוע במעמדו של השופט בעיני הציבור ובאופן שיש בו להביא לפגיעה משמעותית במערכת בתי המשפט. הפרסום מהווה לכאורה עבירה פלילית. בהתאם לתנאי השימוש הקבועים על-ידך אבקשך, אפוא, להסיר את התכנים האמורים לאלתר".

בנוסף, הנהלת בתי המשפט תפנה גם לספקי מנועי חיפוש, כדוגמת גוגל, עם דרישה שיסירו את הפרסום הפוגעני מרשימת תוצאות החיפוש. פנייה לספקי מנועי החיפוש תיעשה מקום בו מנהל אתר האינטרנט או הרשת החברתית לא ידוע, סירב להסיר בעצמו את הפרסום הפוגעני, או לא פועל בישראל. מקור: גלובס (מאת אבישי גרינצייג).

law.co.il מזכיר כי האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה (המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל) הגישו לאחרונה עתירה לבג"ץ בה עתרו כי יורה לפרקליטת המדינה (מחלקת הסייבר) לחדול מפניות לפייסבוק או לגוגל בבקשת לחסימה או הסרה "וולונטרית" של תכנים. העותרים טוענים כי מנגנון הפנייה של המדינה לענקיות הטכנולוגיה יוצר אכיפה אלטרנטיבית ופוגע בזכות לחופש הביטוי ולהליך הוגן, ללא הסמכה חוקית.