דוח חדש ממליץ על קידום רגולציה להבטחת היציבות במרחב הקיברנטי

אולי יעניין אותך גם

הנציבות העולמית ליציבות המרחב הקיברנטי (The Global Commission for the Stability of Cyberspace) פרסמה דו"ח שעניינו מרחב קיברנטי בטוח יותר ליחידים ולארגונים. הדו"ח מדגיש כי לצד חוקים ואמנות בינלאומיות יש צורך בנורמות בסיסיות להתנהגות רצויה במרחב הקיברנטי, שיתקיימו במקביל לחקיקת חוקים בינלאומיים. הדו"ח מציע שמונה נורמות שיישומן נועד לחזק את הביטחון במרחב הקיברנטי - 

  1. הימנעות המגזר הציבורי מהתערבות בפעילויות הליבה באינטרנט, כגון חופש הביטוי ומערכת שמות הדומיין;
  2. הימנעות מהתערבות במערכות בחירות ומשאלי עם באמצעות פעולות במרחב האינטרנט, כדוגמת פרשת קיימברידג' אנליטיקה;
  3. הימנעות מעיסוק עם טובין, שירותים, ייצור או פיתוח אם הם עלולים להזיק ליציבות המרחב האינטרנטי;
  4. הימנעות מלנצל משאבים ציבוריים לצורך ייצור ושימוש בבוטים;
  5. על מדינות לייצר מסגרות פרוצדורליות שקופות לפיהן יוכרע מתי וכיצד הציבור יקבל מידע על פגיעויות או כשלים במערכות מידע וטכנולוגיות;
  6. מפתחים ומייצרים של טובים ושירותים המהווים בסיס ליציבות קיברנטית צריכים לנקוט באמצעים המבטיחים כי הם מוגנים מפני פגיעויות וכשלי מידע, ולמזער אותם כאשר הם מתגלים. כל השחקנים הרלוונטים במרחב האינטרנטי צריכים לשתף פעולה בנוגע לפגיעויות ומזעור סיכונים;
  7. על מדינות לפעול להסדרה חוקית של 'היגיינה קיברנטית בסיסית', בדומה לביצוע חיסונים למניעת מחלות בציבור;
  8. גופים שאינם מדינתיים לא יקיימו פעילויות סייבר פוגעניות, ומדינות יפעלו כדי למנוע אותן ולהגיב להן.

בהתאם לנורמות אלה, הנציבות ממליצה לאמץ וליישם את הנורמות הללו. היא גם ממליצה למדינות לשתף ביניהן מידע כדי למנוע הפרות של הנורמות, תוך בניית קהילה תומכת להבטחת השמירה על היציבות במרחב הקיברנטי.