ארה"ב: חברות המחזיקות בנכסים דיגיטליים כפופות לחוקי הגילוי והלבנת ההון

אולי יעניין אותך גם

שלושה רגולטורים פיננסיים בארה"ב הזהירו חברות המחזיקות בנכסים דיגיטליים רשומים כי הן כפופות לדיני ניירות ערך האוסרים על הלבנת הון והמחייבים גילוי ביחס לכל פעילות חשודה. ההתראה פורסמה מטעם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), הוועדה למסחר עתידי בסחורות (CFTC) ורשת האכיפה של פשעים כלכליים במשרד האוצר האמריקאי (FinCEN).

האזהרה נועדה להבהיר לחברות את החובות החלות עליהן לפי דיני הלבנת הון, סודיות בנקאית והאיסורים על מימון טרור, וזאת בעת השימוש בנכסים דיגיטליים כגון מטבעות קריפטוגרפיים. הסחר וההשקעה בנכסים דיגיטליים מצויים בתחום רגולטורי אפור נכון להיום. הרגולטורים האמריקאיים ביקשו להבהיר כי הם סבורים כי החקיקה הקיימת, שתכליתה למנוע שימוש במערכת הפיננסית לצורך מימון פעילות אסורה, חלה באופן רחב גם על נכסים דיגיטליים. מקור: רויטרס (מאת קטנגה ג'ונסון).