ארה"ב ובריטניה חתמו על הסכם לשיתוף מידע משירותי ענן לצורכי חקירות

אולי יעניין אותך גם

הממשל האמריקני וממשלת הוד מלכותה חתמו על הסכם המאפשר לרשויות החקירה של כל אחת מהמדינות לקבל מידע השמור אצל מפעילות שירותי אינטרנט במדינה השניה לצורך חקירת פשעים חמורים כמו טרור, התעללות בילדים ופשעי סייבר. ההסכם הוא הראשון שנחתם תחת החוק האמריקאי החדש שהתקבל בקונגרס בשנת 2018 הנושא את השם Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - CLOUD Act. החוק קבע לראשונה הוראות המאפשרות בין היתר לממשל האמריקאי ולממשלות זרות שחתמו עמו על הסכמי שיתוף פעולה לקבל ביתר קלות (בהתקיים תנאים מסוימים) גישה למידע הנחוץ להן לצורכי חקירת פשעים ומניעתם אשר נמצא בשליטתם של ספקי שירותים במדינה השניה.

כזכור, החוק התקבל בעקבות פסק דין של בית משפט פדרלי לערעורים לטובת מיקרוסופט בשנת 2016 שדחה את עמדת הממשל האמריקאי שלפיה יש לפרש את המונח "צו שיפוטי" לפי החוק הפדרלי הישן על תקשורת מאוחסנת (Stored Communications Act) כמחייב ספק שירותים לשלוף חומרים המצויים מחוץ לגבולות ארצות-הברית.

בעוד שלולא ההסכם שנחתם, קבלת מידע חקירתי ממדינה זרה מחייבת הסתמכות על הסדר בין-מדינתי אחר הדורש זמן ממושך שיכול להגיע לשנתיים, ההסכם מקצר את פרקי הזמן באופן משמעותי ובכך נותן מענה מהיר יותר לצורכי החקירה. לפי ההסכם, רשות חקירה באחת המדינות יכולה להצטייד בצו שיפוטי שהוציא בית משפט מקומי ולגשת עימו ישירות למפעילות פלטפורמות אינטרנט הפועלות במדינה השניה כדי לדרוש מהן להמציא לה את המידע השמור במחשביהן.

ההסכם גם מחייב כל מדינה לקבל את אישורה של השניה לפני שימוש ראייתי במידע באופן שפוגע בעקרונות יסוד של המדינה שסיפקה את המידע: כך לגבי שימוש במידע אמריקאי בהליכי אכיפה בריטיים הפוגעים בחופש הביטוי וכך לגבי שימוש במידע בריטי לגזירת דין מוות בארה"ב. שר המשפטים האמריקני, שחתם על ההסכם בשם הממשל, ציין כי ההכם כולל הסדרים מקיפים לשמירה על פרטיות וחירויות הפרט. מקור: הודעה לעיתונות של משרד המשפטים האמריקאי.