אירופה: ההגבלות על עיבוד מידע רגיש חלות גם על מנועי חיפוש

אולי יעניין אותך גם

האיסורים החלים על עיבוד קטגוריות מיוחדות של מידע אישי (כגון דעות פוליטיות, אמונה דתית, עבר פלילי ומידע הקשור לחיי המין של אדם), והחריגים שבצדם, תקפים לא רק על אתר האינטרנט בו מופיע המידע, אלא גם על מנוע החיפוש המפנה אליו. כך פסק היום בית המשפט הגבוה באיחוד האירופי.

פסק הדין עוסק בהוראות על עיבוד מידע מקטגוריה מיוחדת שנובעות מהדירקטיבה על עיבוד מידע אישי (שקדמה ל-GDPR). נקבע כי הוראות אלה יחולו על מפעיל מנוע החיפוש משום עצם הפעילות שלו: הפניה באמצעות קישור המופיע בתוצאות החיפוש, לאתר האינטרנט שמכיל את המידע האישי.

לפי פסק הדין, כאשר מפעיל מנוע חיפוש מקבל מנושא מידע בקשה להסרת קישור למידע שעוסק בו - עליו להכריע האם הכללת הקישור לאתר הספציפי בתוצאות החיפוש הכרחית לצורך הגנה על חירויות המידע של משתמשי האינטרנט שמעוניינים במידע, או שמא האינטרס של האדם לפרטיות במידע אודותיו חיוני מספיק כדי לגבור על חירויות משתמשי האינטרנט. על המפעיל של מנוע החיפוש להתחשב בנסיבות המקרה המיוחדות ולערוך את האיזון הנדרש.

בבקשה להסרת מידע הקשור להליכים פליליים הננקטים כלפי אדם מסוים, על מפעיל מנוע החיפוש לבחון גם את חומרת העבירה, השלב שבו מצויים ההליכים ותוצאותיהם, הזמן שעבר מביצוע העבירה, חלקו של האדם הספציפי בעבירה, האם אותו אדם מהווה דמות ציבורית והתנהגותו, וכן את העניין הציבורי בעת קבלת בקשה להסרת מידע.

החלטה זו של בית המשפט האירופי ניתנת יחד עם החלטה משמעותית אחרת מהיום, לפיה הסרת תוצאות חיפוש בגוגל לבקשת נושא מידע תיעשה, ככלל, רק במהדורות האירופאיות של מנוע החיפוש ולא במהדורות החוץ-אירופאיות. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט האירופי.