'הזכות להישכח' מוגבלת לתחומי האיחוד האירופי

אולי יעניין אותך גם

הסרת תוצאות חיפוש בגוגל לבקשת נושא מידע תיעשה, ככלל, רק במהדורות האירופאיות של מנוע החיפוש ולא במהדורות החוץ-אירופאיות - כך פסק היום בית המשפט האירופי. פסק הדין ממשיך וקובע כי על גוגל, כמפעילת שירות החיפוש, מוטלת חובה ליישם אמצעים שיקשו על משתמשים מהאיחוד או ימנעו מהם להגיע לתוצאות החיפוש שנותרו זמינות דרך המהדורות הלא-אירופאיות.

בית המשפט נימק את החלטתו בכך שחובת הסרת מידע אישי נוצרה על-ידי איזון בין זכות היסוד לפרטיות לבין הזכות לחופש ביטוי ומידע. בעוד שבאירופה האיזון נעשה לכדי כלל המחייב במקרים רבים הסרת מידע, מדינות מחוץ לאיחוד עשויות להגיע לתוצאה שונה של איזון הזכויות, בהתאם לעקרונות המשפטיים באותן מדינות. סיבה זו, לצד העדר הוראה מפורשות בחקיקה באירופה המחייבת הסרת תוצאות כאלה בפעילות חוץ-אירופאית של מפעיל פלטפורמה מקוונת, הובילה את בית המשפט לתוצאה שבפסק הדין.

עם זה, בית המשפט סייג את קביעתו והוסיף כי בעוד שהחקיקה באירופה אינה מחייבת הסרה גלובלית, היא גם לא פוסלת אותה. על כן, לרשויות המדינתיות באירופה שמורה הסמכות, במקרים מתאימים מבחינת הדין הלאומי המקומי (שמעבר ל-GDPR), להורות בכל זאת על הסרת תוצאות באופן גלובלי.

כזכור, השאלה שהוכרעה עלתה במסגרת עתירה של גוגל נגד קנס בסך 100,000 אירו שהטילה עליה רשות הגנת הפרטיות בצרפת (CNIL) בשל סירובה של גוגל להסיר תוצאות מהמהדורות המקומיות של מנוע החיפוש של גוגל שמחוץ לאירופה. חובת ההסרה נקבעה בפסק דין תקדימי של בית המשפט האירופי משנת 2014. כעת, קיבל בית המשפט את עמדתה של גוגל שהתנגדה נחרצות לחובת הסרה גלובלית. בכך גם מאמץ בית המשפט את חוות דעתו של היועץ המשפטי של בית המשפט. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט האירופי.